Placeholder: CategoryPage : Header

Oslo kommune

Siste nytt om lønnsforhandlingene. Akademikerne forhandler for over 3500 medlemmer ansatt i Oslo kommune.

Placeholder: CategoryPage : Content

Enighet i lønnsoppgjøret i Oslo kommune

Akademikerne brøt forhandlingene 1. mai etter at det ikke lyktes å komme frem til et omforent resultat. Etter mekling på overtid, kom de fire arbeidstakerpartene og arbeidsgiver til enighet på formiddagen den 24. mai. 

Brudd og mekling Oslo kommune

Tirsdag 30. april og natt til 1. mai ble det brudd i tarifforhandlingene i henholdsvis staten, KS og Oslo kommune. Tariffoppgjørene går nå til mekling. Det betyr at det kan bli streik i forbindelse med årets lønnsoppgjør.

Brudd i lønnsforhandlingene med Oslo kommune

– Det har vært en god tone og konstruktive forhandlinger med Oslo kommune. Dessverre kom vi ikke i havn med et resultat som alle partene kunne akseptere, sier Julius Okkenhaug som ledet forhandlingene for Akademikerne i Oslo kommune.

Placeholder: CategoryPage : Bottom