Oslo kommune

Akademikerne forhandler for over 3500 medlemmer ansatt i Oslo kommune. Oppstart for årets forhandlinger er torsdag 27. april kl. 10. Forhandlingsfrist 1. mai.

Akademikerne har kommet til enighet med Oslo kommune

- Den samlede rammen for lønnsoppgjøret landet i tariffområdet Oslo kommune på 5,4 prosent. Resultatet sikrer våre medlemmer økt kjøpekraft, som har vært viktig for oss i årets oppgjør, uttaler Frode Svartvatn, Samfunnsviternes representant i Akademikerne.

- Må hindre kompetanseflukt fra kommunen

- Oslo kommune trenger høyt utdannede for å levere gode tjenester. Etter år med reallønnsnedgang er det viktig at kommunen sørger for at nøkkelkompetanse ikke forsvinner til privat sektor, sier Julius Okkenhaug, forhandlingsleder for Akademikerne.