Placeholder: ArticlePage : Article Top
Julius Okkenhaug, Akademikernes forhandlingsleder for Oslo kommune, står foran Oslo Rådhus.
– Kampen om høyt utdannet arbeidskraft er stor, og det offentlige må tilby konkurransedyktig lønn for å vinne kampen om hodene, sier Julius Okkenhaug. Bilde: Akademikerne.no
Placeholder: ArticlePage : Article Header
Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Lønnsoppgjøret 2024

Oppgjøret er i gang i Oslo kommune: –Må redusere lønnsgapet til privat sektor

Mandag klokken 13 åpnet tariffoppgjøret i Oslo kommune. Det nye byrådet har satt seg ambisiøse mål innenfor blant annet klima, psykiatri og skole. For å nå disse målene er Oslo kommune avhengig av dyktige ansatte med høy utdanning.

Publisert:

– Vi krever reallønnsvekst for våre medlemmer i Oslo kommune. Kunnskap, innsats og ansvar må anerkjennes med konkurransedyktig lønn, sier forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune Julius Okkenhaug.

Frontfagspartene har anslått en gjennomsnittlig lønnsvekst på 5,2 %. Dette anslaget er hverken gulv eller tak for etterfølgende tariffoppgjør. Akademikerne mener det er lønnsutviklingen i frontfaget over tid som er normgivende, ikke anslaget hvert år.

– Oslo kommune må bruke lønn for å sikre seg kompetansen de trenger. Oslo trenger blant annet kvalifiserte lektorer i skolene, ingeniører som bidrar til grønn omstilling og psykologer som kan gjøre det bedre for psykisk syke i Oslo, sier Okkenhaug. 

– Kampen om høyt utdannet arbeidskraft er stor, og det offentlige må tilby konkurransedyktig lønn for å vinne kampen om hodene.

Lokale, kollektive forhandlinger

Tariffoppgjøret i år er et hovedoppgjør, som betyr at det forhandles om både lønn og arbeidsvilkår i tariffavtalen.

Oslo har som eneste kommune i landet et gammeldags og sentralisert system, som Akademikerne krever at moderniseres. I resten av landets kommuner, staten og i sykehusene har Akademikernes medlemmer lokale, kollektive forhandlinger. 

– Oslo kommune har et antikvarisk lønnssystem. Det er på tide at det endres til et lønnssystem som er bedre egnet til å rekruttere og beholde folk med kompetanse som man er helt avhengig av, og som belønner kunnskap, innsats og ansvar, avslutter Okkenhaug. 

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom