Spekter helse

Lønnsoppgjøret for Spekter helse kom i havn den 22. juni. Forhandlingsløpet for Akademikerne i sykehusene skiller seg fra de andre offentlige tariffoppgjørene. De sentrale partene, Akademikerne og Spekter, møtes og blir enige om frister i forhandlingsløpet, uten at det forhandles en økonomisk ramme. Deretter forhandler hver enkelt forening for sine medlemmer. Oppgjøret avsluttes ved at de sentrale parter oppsummerer protokoller, løser eventuelle uenigheter og formelt avslutter oppgjøret.

Oppstart av lokale forhandlinger i Spekter helse

Den 27. april ble Akademikerne helse enige med Spekter i de innledende sentrale forhandlingene for helseforetakene. Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Det innebærer at det kun skal forhandles om lønn.

Krever reallønnsvekst for sykehusansatte

- Sykehusene må bruke lønn for å beholde høyt utdannede ansatte både i klinikken og i administrasjonen, sier Rune Frøyland, fungerende forhandlingsleder i Akademikerne helse.