Placeholder: ArticlePage : Article Top
En dame ser spørrende ut på Pcen
I noen jobbannonser refereres det til stillingskoder når de skal informere om hvilken lønn du skal få. Hva er en stillingskode? Foto: Shutterstock
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Lønn

Hva er stillingskode?

Kræsjkurs i offentlige lønnsbegrep.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Hvis du ser på jobbannonser i det offentlige, så har du sikkert lagt merke til at de ofte referer til stillingsbetegnelser og stillingskoder når de skal forberede deg på hvilken lønn du vil få.

Her er to eksempler på hvordan stillingsutlysninger i staten kan se ut når det gjelder lønn:

“Førstekonsulent/rådgiver. Vi tilbyr: Lønn som førstekonsulent/rådgiver (kode 1408/1434) kr 491 200 – 543 500 (lønnstrinn 54-60) etter kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte kandidater.”

“Stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver i lønnsspenn fra kr. Kr. 540 000 – 780 000. Innplassering er avhengig av kvalifikasjoner og erfaring”

Her er to eksempler på hvordan stillingsutlysninger i kommunal sektor kan se ut når det gjelder lønn:

“Rådgiver/seniorrådgiver i 100% knyttet til plansaksbehandling, planveiledning og regional planlegging. Plassering i stilling som seniorrådgiver, spesialrådgiver eller rådgiver avhenger av kompetanse og erfaring. Lønn etter avtale.”

Vi har en ledig en fast 100 % stilling som rådgiver i PP-tjenesten. Utdanning på master-/hovedfagsnivå i psykologi, pedagogikk eller spesialpedagogikk. Lønn etter avtale. Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglementer.

Utlysningsteksten, stillingsbenevnelse og stillingskode - hva betyr det egentlig og hvordan påvirker det lønnsmulighetene dine?

En innføring er på plass.

Hvilken betydning har utlysningsteksten for lønnen?

Når det i utlysningsteksten er et lønnsspenn fra 540 000 – 780 000 kroner setter utlysningsteksten en grense for hvilken lønn som kan tilbys.

I et av eksemplene ovenfor så står det i utlysningsteksten at høyere lønn kan vurderes for spesielt kvalifiserte kandidater. Da åpnes det for at lønnen kan settes høyere enn lønnsspennet.

Hva er en stillingsbetegnelse og en stillingskode?

Alle som jobber i det offentlige er ansatt i en stilling med en bestemt betegnelse og stillingskode.

Stillingsbetegnelsen er navnet på stillingen, for eksempel, Rådgiver.

Stillingskoden er en firesifret tallkode som man finner i tariffavtalen.

I staten er førstekonsulent 1408, rådgiver 1434 og seniorrådgiver 1364 vanlige stillingsbetegnelser/stillingskoder.

I kommunal sektor kan vi bruke stillingsbetegnelsene rådgiver 8530 som eksempel. Disse stillingsbetegnelsen og stillingskodene finner du i tariffavtalen.

Hvilken betydning har stillingsbetegnelsen og stillingskoden for lønnen?

Lønnen er generelt lavere for stillingskoden førstekonsulent 1408, og lønnen for rådgiver 1434 er lavere enn for seniorrådgiver 1364 ut ifra en vurdering av kvalifikasjoner og erfaring til arbeidstakeren og kompleksitetene i stillingen.

Stillingsbetegnelsen rådgiver finner vi både i det statlige og det kommunale tariffområdet. Rådgiver 1434 i staten har en minstelønn for de med høyere akademisk utdannelsen. I kommunal sektor viser stillingskoden rådgiver 8530 at den omfattes av tariffavtalens bestemmelser om full lokal lønnsdannelse.

En stilling i kommunal sektor som Pedagogisk-psykologisk rådgiver (PP-rådgiver) skal som hovedregel plasseres i stillingskoden 8530 når arbeidstaker har høyere akademisk utdanning. Dersom du får tilbud om en PP-rådgiver stilling med stillingskoden 7249 vil dette være en stilling som ikke er omfattet av full lokal lønnsdannelse.

Samfunnsviterne anbefaler at stillingskoden med full lokal lønnsdannelse benyttes.

Lønnsstige

Noen stillingskoder omfattes av lønnsstiger med ansiennitetsopprykk. I det statlige tariffområdet er førstekonsulent 1408 i staten.

Lønnsstigen gir ansatte som omfattes av denne stillingskoden 1,1 prosent årlig lønnsvekst i opptil ti år.

Lønnsstigen omfatter blant annet førstekonsulenter, avdelingsingeniører, enkelte stillinger i forsvaret og noen akademikerstillinger i universitets- og høgskolesektoren.

Dette kan påvirke lønnsutviklingen din

Hva du blir tilbudt i lønn, er avhengig av din erfaring, utdannelse og relevans for den aktuelle stillingen.

Tips: Sjekk Samfunnsviternes lønnsstatistikk. 

Etter at du har blitt ansatt vil lønnsutviklingen din deretter påvirkes av:

  • Lokale lønnsforhandlinger.
  • Særskilte lønnsforhandlinger ved endringer i arbeidsoppgavene dine og ansvarsnivået ditt.
  • Endringer i Hovedtariffavtalen, som avgjøres i de sentrale forhandlingene.
  • Ansiennitet – om du har en stilling med lønnsstige. 

Hvordan sjekker jeg stillingskoden min og om jeg har riktig lønnstrinn?

Stillingskoden din skal stå i lønnsslippen din.

Du bør også sammenligne dine arbeidsoppgaver og ansvarsnivå med de kravene som er satt til stillingskoden i virksomheten du jobber i.

Sjekk arbeidsoppgavene dine

Den lønnen du forhandlet deg frem til ved ansettelse, kan over tid ha endret seg når det gjelder stillingens innhold, ansvar og oppgaver.

Derfor er det viktig at du med jevne mellomrom vurderer om stillingskoden din og lønnen din er i samsvarer med arbeidet du faktisk utfører.

Hvis arbeidsoppgavene dine eller ansvarsnivået ditt ikke lenger samsvarer med stillingskoden du er plassert i, kan det være grunnlag for et krav om å endre både koden og lønnen din.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom

Les også andre aktuelle saker for deg: