Oppstartsdatoer og frister for årets oppgjør

Publisert: | Sist endret:

Frontfaget

 • 27. mars: NHO-forhandlingene starter.
 • 30. mars: Fristen for å komme til enighet i forhandlingene.
 • 14. ‑15. april: Eventuell mekling.

Resultatet i NHO-oppgjøret, også kalt frontfaget, er veiledende for oppgjørene i staten, kommunene og helseforetakene.

Forhandlingene endte i streik fra og med 17. april. Streiken ble avsluttet etter at partene kom til enighet 20. april.

Offentlig sektor

Spekter helse

 • 27. april klokken 11:00: Forhandlingsstart
 • 22. mai: Frist for oppstart av lokale forhandlinger for foreningene i Spekter helse, unntatt Legeforeningen.
 • 16. juni: Forhandlingsfrist

Spekter trad/SAN

Forhandlingsstart

 • 27. april klokken 10:00

Forhandlingsfrister

 • 27. april klokken 20:00: NRK
 • 16. juni: Helseforetak med sykehusdrift og Sykehus med driftsavtale
 • 16. mai klokken 12:00: De resterende områdene organisert i Spekter trad/SAN

Stat

Kommunesektoren (KS)

Oslo kommune

Samfunnsbedriftene

Virke HUK:

 • 19. juni: Oppstart forhandlinger - kan bli endret
 • 20. juni:  Forhandlingsfrist - kan bli endret