Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Oppstartsdatoer og frister for årets oppgjør

Sentrale datoer for lønnsoppgjøret i 2024.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Frontfaget

Forhandlinger for frontfaget setter normen for lønnsvekst i andre deler av arbeidsmarkedet for det inneværende året. Det er denne gruppen som forhandler om lønn først hvert år. 

Konkurranseutsatt industri består av bedrifter som er utsatt for konkurranse i det åpne markedet, og som er særlig i konkurranse med utlandet når det gjelder vekst i kostnader og lønn. Denne modellen bygger på at lønnsveksten i Norge over tid ikke kan overgå lønnveksten hos våre internasjonale handelspartnere. Resultatet i frontfaget, er veiledende for oppgjørene i staten, kommunene og helseforetakene.

Offentlig sektor

Spekter helse

 • 9. april: Forhandlingsstart – innledende forhandlinger mellom Akademikerne helse og Spekter. De innledende forhandlingene kom også til enighet den 9. april.
 • 2. mai: Forhandlinger om A1, som gjelder sosiale bestemmelser som sykepenger og foreldrepermisjon, mellom Akademikerne helse og Spekter
 • 15. mai: Frist for oppstart av lokale forhandlinger
 • 7. juni: Forhandlingsfrist for lokale forhandlinger
 • Dato kommer: Avsluttende forhandlinger mellom Akademikerne helse og Spekter
   

Stat

 • 22. april klokken 10:00: Oppstart forhandlinger
 • 30. april: Forhandlingsfrist
 • 23. mai: Meklingsfrist

Kommunesektoren (KS)

 • 15. april: Oppstart forhandlinger
 • 30. april: Forhandlingsfrist
 • 23. mai: Meklingsfrist

Oslo kommune

 • 22. april: Oppstart forhandlinger
 • 30. april: Forhandlingsfrist
 • 23. mai: Meklingsfrist

Samfunnsbedriftene

 • 14. mai: Oppstart forhandlinger
 • 15. mai: Forhandlingsfrist
 • Alternative datoer: 4. og 5. juni.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom