Placeholder: ArticlePage : Article Top
Kvinne sitter på et kjøkken og holder en mobiltelefon og en lapp. Hun smiler forsiktig.
I gledesrusen av å ha fått første jobbtilbud glemmer mange nyutdannede å forhandle lønn. Ikke gå i den fellen. Foto: Shutterstock
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Nyutdannet og klar for arbeidslivet

Ny i arbeidslivet? Slik forhandler du lønn for første gang

Ikke underselg deg selv i ren takknemlighet for å ha fått jobben.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Som ny i arbeidslivet og høy på gledesrusen over å ha fått ditt aller første jobbtilbud, er det lett å takke ja i ren glede og takknemlighet over å komme seg inn på arbeidsmarkedet.

Det er på dette tidspunktet det er aller viktigst å ha is i magen. Den første lønna du får som ny i arbeidslivet kan nemlig sette standarden for resten av din karriere. Før du signerer kontrakten er tiden du skal vurdere tilbudet ditt, og forhandle lønnen de har tilbudt deg.

Etter en prosess som arbeidssøkende som er lang og ofte krevende, skylder du deg selv å prøve å få opp lønna så mye du kan. Dette kan virke skummelt – men det verste som kan skje er at du får nei. En seriøs arbeidsgiver vil ikke trekke tilbudet ditt fordi du ønsker å forhandle opp lønna, men se på det som en naturlig del av prosessen. Husk at uavhengig av omstendigheter så valgte de deg til stillingen.

For å hjelpe deg et stykke på veien, og gjøre forhandlingene mindre skumle, har vi noen tips til deg.

1. Alltid forhandle lønna før du takker ja til jobben

Plasseres du i for lav lønn når du ansettes, kan det ta lang tid før det blir rettet opp, og du må ofte bytte jobb på nytt før du kan ta igjen det tapte. Både du og arbeidsgiver er tjent med at lønnen settes «riktig» fra begynnelsen av, ettersom det kan hende du raskere søker deg bort hvis du ser at du underkompenseres.

Det er også mulig å forhandle deg til andre forhold enn lønn.

Frynsegoder som mobil, PC, bredbånd, treningsabonnement og gratis avis er med på å øke totalverdien av tilbudet.

2. Les tilbudet nøye

Les godt igjennom tilbudet du har fått fra arbeidsgiveren. Forstå nøyaktig hva tilbudet går ut på, og hva lønnen omfatter. Det er viktig at du har god forståelse for tilbudet du skal forhandle om.

Hvis noe er uklart spør du arbeidsgiveren, alltid. Det er en fornuftig tommelfingerregel å alltid forstå hele kontrakten som signeres. Dette blir hverdagen din fremover, så her gjelder det å være nøyaktig. Samle opp spørsmålene til arbeidsgiver på en notatblokk, så slipper du å ringe dem flere ganger – det vil arbeidsgiver anse som positivt.

3. Vit markedsverdien din

En viktig del av det å forhandle om lønnstilbudet, er å være oppdatert på lønnsforholdene i bedriften. Det er også viktig å vite hva tilsvarende stillinger med din bakgrunn og utdannelse tjener i andre, lignende virksomheter.

Samfunnsviternes lønnskalkulator gir deg en pekepinn på hva det er realistisk å forvente som nyutdannet samfunnsviter eller humanist. For å få tilgang til lønnskalkulatoren, må du bli medlem av Samfunnsviterne. Heldigvis er ikke dette så dyrt for deg som ikke er i jobb enda.

Vis til konkrete kilder

«I følge Samfunnsviternes lønnsstatistikk er begynnerlønnen i staten i underkant av X. Jeg har en bekjent som jobber i Forbrukerrådet og en kusine som jobber i Norsk lokalhistorisk institutt og de tjener henholdsvis X og X. Begge har førstekonsulentstilling. Mine år i serviceyrker har vist at jeg er svært god til å argumentere for produkter og tjenester, og det vil være nyttig for dere i arbeidet med å etablere et større kontaktnettverk innenfor fagfeltet. Her vil også organisasjonserfaringen min være relevant, både fordi jeg er godt trent i å bygge nettverk og fordi jeg kjenner relevante personer og virksomheter. På bakgrunn av dette mener jeg en årslønn på omkring X vil være riktig plassering.»

Snakk med tillitsvalgt hos din kommende arbeidsgiver

Hvis bedriften har en tillitsvalgt, vet de godt hvor du bør legge forventningene dine. Samfunnsviternes sekretariat kan hjelpe deg med å komme i kontakt med vedkommende, slik at du kan spørre hen om de interne lønnsforholdene i virksomheten.

Alt dette kan hjelpe deg med å finne frem til din egen markedsverdi og hva slags lønn du ønsker å oppnå i forhandlingene. Beløpet må vurderes ut ifra hvor mye du mener at din kompetanse er verdt og hva som er realistisk å oppnå – og det finner du ut av ved hjelp av våre medlemsressurser.

En mann og kvinner utfører et håndtrykk over et bord. På bordet ligger det en pc, en ipad og flere papirer. I rommet bak dem er det andre personer som snakker sammen.
Både du og arbeidsgiver er jo tjent med at lønnen settes «riktig» fra begynnelsen av. Forstå nøyaktig hva tilbudet går ut på, og hva lønnen omfatter. Foto: Shutterstock

4. Forbered argumentene dine

Lag deg en argumentasjonsrekke som underbygger kravet, som du kan bruke i forhandlingene.

  • Stod det noe i utlysningen om hvilken lønn arbeidsgiver tilbyr?
  • Var lønn et tema på intervju?
  • Har du andre jobbalternativer som er bedre betalt?
  • Fyller du alle kompetansekravene i stillingsannonsen?
  • På hvilken måte er studiene dine relevante for stillingen du har søkt på, og virksomheten som sådan?

5. Selve forhandlingen

Mange lurer på hvordan forhandlingene foregår i praksis. Det varierer fra virksomhet til virksomhet. Noen forhandler over telefonen, andre via e-post.

Hvis du blir stresset av å snakke i telefonen, er kanskje e-post en bedre kanal. Det er likevel lurt å huske at forhandling over telefonen gir deg mer fleksibilitet og en mer åpen dialog.

Før forhandlingen finner sted, bør du ha ting klart

  1. Lag deg en huskelapp. Der skriver du ned hvilke argumenter du vil starte med, og hvilke du vil supplere med underveis.
  2. Presenter argumentene dine på en saklig og rolig måte. Få frem at du er veldig interessert i stillingen, samtidig som du har forventninger om en konkurransedyktig lønn.
  3. Tolk signalene fra arbeidsgiver underveis i forhandlingen. Virker de villig til å gå høyere? Eller er grensen for forhandlingene nådd? Er det mulig å få en ny lønnsvurdering om kort tid, for eksempel når prøvetiden har gått ut eller senere? Hva med ordinære lønnsforhandlinger i virksomheten i år, vil jeg inkluderes i disse på linje med andre ansatte?
  4. Ikke vær for pågående eller for hard på krava. Høflighet, respekt og en liten dose selvtillit er bra. Arroganse er uprofesjonelt og risikerer å sette deg i et dårlig lys. Ikke brenn den broen nå. Du har jo ikke signert noen papirer ennå.
  5. Ikke ta det personlig om du får et nei.

Andre goder

Husk at du også bør se på andre goder de tilbyr. God fleksibilitet i forbindelse med hjemmekontor, en ekstra god pensjonsordning, gratis trening i arbeidstiden, gratis bredbånd og mobil, er også en del av den samlede godtgjørelsen for det arbeidet du skal utføre. Det kan derfor være en idé å snakke om betingelser istedenfor lønn.

Timingen

Arbeidsgiveren din kan spørre om dine forventninger allerede på jobbintervjuet. Sjekk lønnsnivå når du blir kalt inn til intervju slik at du er forberedt, men det er ikke du som tar opp temaet selv under intervjuet. 

Les også: Slik forbereder du deg til intervjuet.

Det riktige tidspunktet å ta opp lønnsforventninger på, er når arbeidsgiveren ringer og tilbyr deg stillingen. «Så hyggelig! Dette er en jobb jeg er veldig interessert i. Kunne vi tatt en samtale om betingelser?».

Hvordan påvirker sektor handlingsrommet ditt?

Hvilken sektor eller tariffområde virksomheten tilhører kan ha betydning for hvor stort handlingsrom arbeidsgiver har – og opplever å ha - i forhandlingene.

I de ulike sektorene er det forskjellige systemer for stillingsinnplassering og lønn.

Som nyutdannet er det viktig også å vite at stillingskoden du ansettes i kan ha betydning blant annet for hvordan lønnsutviklingen din vil være i fremtiden. Stillingskoden kan også påvirke om ansiennitet, som for eksempel fartstid i virksomheten og annen arbeidserfaring, gir grunnlag for lønnsopprykk.

I staten er det i tariffavtalen avtalt et minstekrav til begynnerlønn for nyansatte med akademisk utdanning.

Minstekravet er blant annet knyttet til stillingskoden førstekonsulent, som mange nyutdannede samfunnsvitere og humanister plasseres inn i etter endt studium.

Mer informasjon om lønns- og forhandlingssystemet i ulike sektorer finner du her.

Har du spørsmål eller trenger råd om lønnsforhandlinger, tar du bare kontakt med oss i Samfunnsviternes sekretariat. Vi er her for å bistå deg med å få de beste mulige betingelsene.

Lykke til!

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom

Andre artikler om å lande den første jobben: