Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Personvern for tillitsvalgte

Hva er personvern?

Her får du en innføring i hva personvern egentlig er og hvorfor det er så viktig.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Hva er personvern?

Personvern handler om menneskets rett til og ønske om å ha kontroll på informasjon om seg selv; hvem vet hva om meg, hva brukes informasjonen til og hvordan brukes den.

Hva er personvernopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Eksempler er:

 • navn
 • adresse
 • arbeidssted
 • arbeidskontrakt
 • telefonnummer
 • e-postadresse
 • IP-adresse
 • bilder
 • fingeravtrykk
 • irismønster
 • fødselsnummer

Informasjon om atferdsmønstre er også regnet som personopplysninger.

Hva menes med behandling av personopplysninger?

Med dette menes enhver bruk av personopplysninger, som innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

Hva er sensitive personopplysninger?

Noen personopplysninger oppleves som mer sensitive og personlig nærgående enn andre. Det kan være etnisk bakgrunn, helseforhold, politisk eller religiøs oppfatning, eller at man er dømt for en straffbar handling. Hvilke opplysninger dette er vil variere, avhengig av situasjonen og hvem som er berørt. Mange vil ønske å holde informasjon om egen helse for seg selv, og likeså om man har vært siktet eller dømt for straffbare handlinger.

I noen land må man holde eget fagforeningsmedlemskap hemmelig. I gjeldende norsk og europeisk rett er de tre nevnte definert som sensitive opplysninger, sammen med opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn og politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning. Sensitive personopplysninger har ifølge gjeldende rett krav på særlig beskyttelse. 

Les også: Samfunnsviternes håndtering av personopplysninger.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom