Tillitsvalgt

Søk om midler til lokale aktiviteter

Skal du arrangere medlemsmøte eller annen aktivitet på arbeidsplassen kan du søke om økonomisk støtte. Oppskriften finner du her.

Publisert: | Sist endret:

Samfunnsviternes tillitsvalgte og lokallag oppfordres til økt aktivitet på arbeidsplassene.

Tildelinger av økonomiske midler gjøres til ulike formål, og anses som viktig for god drift, rekruttering og økt aktivitet.

Som det fremgår av retningslinjer for tildeling, kan man søke om økonomisk støtte til følgende:

- Søknad til drift av lokallaget
- Søknad om støtte til faglige arrangementer, med eller uten OU-finansiering
- Søknad om støtte til andre utgifter

Slik går du fram:

Les Samfunnsviternes retningslinjer for økonomiske tildelinger her
Benytt følgende søknadsskjema
- Send inn søknadskjema og eventuelle vedlegg som program eller lignende [email protected] 

Har du spørsmål om lokale tildelinger kontakter du oss på [email protected].