Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Tillitsvalgt

Søk om midler til lokale aktiviteter

Skal du arrangere medlemsmøte eller annen aktivitet på arbeidsplassen kan du søke om økonomisk støtte. Oppskriften finner du her.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Samfunnsviternes tillitsvalgte og lokallag oppfordres til økt aktivitet på arbeidsplassene.

Tildelinger av økonomiske midler gjøres til ulike formål, og anses som viktig for god drift, rekruttering og økt aktivitet.

Som det fremgår av retningslinjer for tildeling, kan man søke om økonomisk støtte til følgende:

- Søknad til drift av lokallaget
- Søknad om støtte til faglige arrangementer, med eller uten OU-finansiering
- Søknad om støtte til andre utgifter

Slik går du fram:

Les Samfunnsviternes retningslinjer for økonomiske tildelinger her
Benytt følgende søknadsskjema

Har du spørsmål om lokale tildelinger kontakter du oss på [email protected].

OU-midler til lokale aktiviteter

Skal du arrangere kurs eller samlinger for opplæring av tillitsvalgte, kan du søke om særskilte midler til dette.

Lokallag og fylkesavdelinger kan tildeles midler til rekruttering av tillitsvalgte og aktiviteter for tillitsvalgte, innenfor gjeldende retningslinjer og formålsbestemmelser den enkelte OU-ordningen har.

Formålet med OU-midlene er opplæringstiltak for tillitsvalgte i en arbeidstakerorganisasjon.

Det tildeles normalt OU-finansiering innenfor sektorene stat, kommune, Spekter og i Virke/HUK.

I retningslinjer for tildeling er det beskrevet egne krav til temaer som må omfattes av OU-aktiviteten.

Kravene er at OU-aktiviteten må dekke temaer som:

  • Hovedavtalen
  • Hovedtariffavtalen
  • Lov- og avtaleverk
  • Personalpolitikk
  • IA/sykefravær
  • Omstilling
  • Kommunikasjon

Søk om tildeling av OU-midler

For å søke om OU-midler til opplæring av tillitsvalgte, må du sende et eget søknadsskjema med budsjettoppsett, sammen med et faglig program for den planlagte opplæringen, til sekretariatet i Samfunnsviterne. Sekretariatet vurderer om tiltaket kvalifiserer for tildeling av OU-midler.

Har du en søknad, eller har spørmål om søknaden og søknadsprosessen for OU-midler, så send en e-post til [email protected]Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom