KURS OG AKTIVITETER

Navn Dato Sted
Endringsprosesser og endringsledelse 25.01.2021 Digital plattform
Kurs i planlegging av senkarriere 01.03.2021 Digital plattform
Rogaland; Webinar for alle medlemmer 1. mars 2021 01.03.2021 Digital plattform
Viken; Tillitsvalgtsamling 2. mars 2021 02.03.2021 Digital plattform
Samfunnsviternes fylkesavdeling i Oslo inviterer til tillitsvalgtsamling 02.03.2021 Digital plattform
Digitalt LinkedIn-kurs: Bli synlig og relevant på arbeidsmarkedet 02.03.2021 Digital plattform
Modul 1 - Grunnkurs, Oslo kommune 03.03.2021 Digital plattform
Digitalt frokostmøte 3. mars 2021: Fagforeninger som integreringsarena i polariseringens tid 03.03.2021 Digital plattform
Samfunnsviternes fylkesavdeling i Agder inviterer til tillitsvalgtsamling 05.03.2021 Digital plattform
Samfunnsviternes fylkesavdeling i Innlandet inviterer til tillitsvalgtsamling 05.03.2021 Digital plattform
Samfunnsviternes inntektspolitiske konferanse 2021 09.03.2021 Digital plattform
Samfunnsviternes tariffkonferanse for lokale tillitsvalgte i offentlig sektor 2021 09.03.2021 Digital plattform
Lederutviklingsprogram – kompetansepåfyll for nye og erfarne ledere 10.03.2021 Aspire AS, Skøyen, Oslo
Digitalt frokostmøte 11. mars 2021: Konsekvenser av korona; den virkelige kampen begynner nå 11.03.2021 Digital plattform
Digital fagkveld 16. mars: Smittevernets pris. Ensomhet og isolasjon under og etter pandemien 16.03.2021 Digital plattform
Modul 1 - Grunnkurs, Stat 17.03.2021 Clarion Hotel The Hub, Oslo
Digitalt kurs med Faktisk.no 23. mars 2021 23.03.2021 Digital plattform
Digitalt kurs med Faktisk.no 25. mars 2021 25.03.2021 Digital plattform
Modul 2 - Emnekurs: Kurs i ansettelsesprosesser, Stat 08.04.2021 Digital plattform
Digital kurspakke for medlemmer og tillitsvalgte 12.04.2021 Digital plattform
Nettverksbygging og det uformelle markedet - for tillitsvalgte 12.04.2021 Digital plattform
Modul 1 - Kurs i forhandlingsteknikk, Oslo kommune 13.04.2021 Thon Hotel Bristol, Oslo
Modul 1 - kurs i forhandlingsteknikk, stat 14.04.2021 Thon Hotel Bristol, Oslo
Grunnkurs, Spekter helse 15.04.2021 Digital plattform
Modul 2 - Arbeidsrett I 21.04.2021 Thon Hotel Bristol, Oslo
Digitalt kurs i medarbeiderskap og omstillingskompetanse 03.05.2021 Digital plattform
Modul 1 - kurs i forhandlingsteknikk, KS og Samfunnsbedriftene 09.06.2021 Thon Hotel Vettre, Asker
Modul 2 - Medbestemmelse og styring 16.06.2021 Clarion Collection Hotel Gabelshus, Oslo