Placeholder: CoursePage : Content

Lederutviklingsprogram: Kompetansepåfyll for nye og erfarne ledere

Vil du øke muligheten til å lykkes som leder? Samfunnsviterne har igjen gleden av å invitere til et nytt lederutviklingsprogram for medlemmer med lederansvar som personalledelse, fagledelse og prosjektledelse. 

Kursinformasjon

Tidspunkt:

17.sep 2024 - 17.des 2024

Sted:

Juristenes Hus, Kr. Augusts gate 9, Oslo Møterom Lillevik i 7.etg

Målgruppe:

Medlemmer med lederansvar

Antall plasser:

6

Kursavgift:

kr. 21 500,-

Påmeldingsfrist:

11. september

NB! Dette kurset er forbeholdt medlemmer, og du må logge deg inn for å melde deg på

Logg inn for å melde meg på

 

Lederutviklingsprogrammet er beregnet på deg med lederansvar, som personalledelse, fagledelse og prosjektledelse i offentlig eller privat sektor. Med et begrenset deltakerantall legges det opp til oppfølging av den enkelte deltaker, i form av gruppesamlinger og oppgaver underveis.

Det legges opp til fire samlinger over syv dager sentralt i Oslo, og samlingene vil foregå innenfor arbeidstiden kl. 09.00-16.00. Før første samling får deltakerne tilsendt en preferansetest for en personprofilanalyse, og mellom samlingene vil det være en oppgave knyttet til utvikling av eget lederskap

Lederutviklingsprogrammet vil ta for seg følgende hovedtema

 •  1. samling, 17.-18. september: Mestring av egen lederrolle – JUNGs preferanseanalyse
 •  2. samling, 22.-23. oktober: Omstilling og endring i en ny tid - nye ledelsesmetoder
 • 3. samling, 25.-26. november: Hvordan utvikle det gode samspill – fra gruppe til team/effektive lederteam og fokus på eget lederteam
 •  4. samling, 17. desember: Mitt «ledercredo» - videreutvikling av eget lederskap

Programmets fire læringsmål 

 • Konkret erfaring som gjøres underveis i programmet
 • Teoretisk begrepsforståelse
 • Aktiv utprøving og eksperimentering
 • Veiledning og selvstendiggjøring i lederrollen

Programmets metode og fremgangsmåte

 • Tydeliggjøring av egen lederrolle
 • Tydeliggjøring av lederprofilen til den enkelte leder og skape bevissthet til denne - oppdagelser i egen praktisering og egen kompetanse
 • Personlig utvikling som grunnlag for mestring av lederrollen
 • Å kjenne seg selv med hensyn til ressurser og reaksjonsmåter
 • Å være bevisst på hvordan egen atferd påvirker andre og en selv
 • Ferdigheter i ledelse 

Om deltakeravgift og faktura

For dette spesialtilpassede lederutviklingsprogrammet påløper det en deltakergift på kr. 21 500,- per deltaker. Medlemmer i lederstillinger som vurderer kurset oppfordres til å forhøre seg med arbeidsgiver for å få kurskostnadene dekket. Samfunnsviterne kan etter søknad og dokumentasjon dekke reise- og overnattingskostnader etter avtale. 

Dersom faktura skal stiles og sendes til din arbeidsgiver og ikke til deg, skriv dette i kommentarfeltet, sammen med fullstendig fakturaadresse og referansenummer, ved påmelding.

Praktisk informasjon

Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp. Påmelding etter «førstemann til mølla»-prinsippet. Vi understreker at det er bindende påmelding og forutsetter tilstrekkelig deltakelse.

Det vil bli utdelt omfattende materiale i etterkant av hver samling. Det er også forventet at den enkelte deltaker er forberedt på de oppgavene som det skal jobbes med mellom hver samling.

Last ned kursprogram. Det kan komme mindre endringer når kurset nærmer seg.

For spørsmål om reise, opphold el. kontakt oss på [email protected]

Les mer om kursholder og referanser

Placeholder: CoursePage : Social Media