Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header
Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Samfunnsviternes lederutviklingsprogram: Om kursholder

Samfunnsviternes lederutviklingsprogram arrangeres i samarbeid med Apire Utvikling AS. Her kan du lese mer om kursholderen, referanser og erfaringer fra tidligere deltakere.

Publisert: | Sist endret:

Om kursholder

Aspire Utvikling AS har drevet med ledelse og lederutvikling i mer enn 20 år i privat og offentlig sektor, både på mellomleder- og toppledernivå. Læringsmetoden, en kombinasjon mellom teori, praksis, egen refleksjon, refleksjon i gruppe og utprøving, viser seg å gi gevinster i eget lederskap. 

Sagt om programmet

«Dette var «supernyttig»
«Hadde jeg hatt muligheten skulle jeg ha meldt meg på en gang til»
«Kurset har en flott balanse mellom teori og praktisk tilnærming»
«Mye nyttig materiell ble ettersendt etter hver samling»

Noen referanser

  • Telenor ASA – ledelse, lederutvikling, teamutvikling, konflikthåndtering 
  • Kommuner – ledelse, lederutvikling, teamutvikling, organisasjonsutvikling
  • Fylkeskommuner – ledelse, lederutvikling, teamutvikling
  • Forsvaret – omstilling, endringer, teamutvikling, nedbemanning
  • NAV – teamutvikling, lederveiledning, lederutvikling
  • Fagforeninger – teamutvikling, lederveiledning
  • Frivilllig/ideell sektor – teamutvikling, lederutvikling, lederveiledning, rekruttering
  • Utdanningssektoren/vgs – teamutvikling, organisasjonsutvikling, rekruttering, omstilling, endringer
  • Og en rekke andre offentlige og private virksomheter

Lederutviklingsprogrammet arrangeres per i dag to ganger årlig, Følg med i Samfunnsviternes kurskalender og i invitasjoner utsendt via nyhetsbrev for mer informasjon om når neste lederutviklingspgrogram arrangeres.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom