Aktuelt 2023

- Fagforeninger kan spille en rolle i forsoningsarbeidet

Kommisjonen for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner leverte sin rapport til Stortinget 1. juni. Leder av samepolitisk nettverk i Samfunnsviterne, Raimo Valle har tro på at fagforeningene kan spille en viktig rolle i forsoningsarbeidet.

Aldersgrensene i folketrygden må ikke økes

Pensjonsutvalget som har evaluert pensjonsreformen har konkludert med at aldersgrensene for alderspensjon må økes fordi levealderen øker mer enn forutsatt. Men det stemmer ikke. Aldersgrensene MÅ ikke økes, og det bør de heller ikke, skriver leder for Samfunnsviterne, Espen Nordgård Jakobsen.

Fornøyd med årets trygdeoppgjør

Regjeringen presenterte årets trygdeoppgjør i dag. Alderspensjonen økte med 8,54 prosent. — Vi er fornøyde med at mange av de eldre nå får et etterlengtet økonomisk løft, sier Lise Lyngsnes Randeberg, leder i Akademikerne.

Vil du sitte i Samfunnsviternes arbeidslivsutvalg

Har du interesse for arbeidslivsspørsmål og ønsker å bidra til å videreutvikle Samfunnsviternes politikk på overordnet nivå, på tvers av sektorer og bransjeområder? Hovedstyret inviterer deg til å melde din interesse for å sitte i foreningens arbeidslivsutvalg i perioden 2023-2026.

Prideparaden 2023: Gå med oss!

Medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i foreningene er hjertelig velkomne til å gå i årets Pride-parade under Akademikernes fane. I 2023 går paraden lørdag 1. juli.

Tariffkonferansen 2023

Tariffkonferansen er en årlig og sentral arena hvor lokale tillitsvalgte får innsikt i, og kan bidra til det tariffpolitiske arbeidet i foreningen. Her finner du både program og tariffnotat for de ulike sektorene. Bruk kapittelmenyen for å raskt navigere deg frem til din sektor.

Akademikerne: Bekymret for at lønnsgapet til privat sektor øker

- Konkurransen om høyt utdannede er stor. Nå som mange i tillegg har en trangere økonomi, er det helt avgjørende at offentlig sektor bruker lønn som virkemiddel for å hindre at kompetansen forsvinner til det private, sier Lise Lyngsnes Randeberg, leder i Akademikerne.

Er NAV en uhensiktsmessig konstruksjon?

– Det kan synes som at politikere trodde at effektivisering av ytelsene ville gi en raskere overgang til arbeid og forhindre økende varig utenforskap. Så langt har dette gått i motsatt retning. Les kommentar fra nestleder i Samfunnsviterne og leder i Akademikerne NAV, Siv Sangolt i Tendens.

Ingen flere artikler