Placeholder: CategoryPage : Header

Aktuelt 2023

Placeholder: CategoryPage : Content

Synliggjør Samfunnsviterne

Hovedstyret oppfordrer foreningens lokallag og fylkesstyrer til å søke om midler for å synliggjøre Samfunnsviterne lokalt.

Ny pensjonsreform rammer de unge

Samfunnsviterne mener at vi må ha et pensjonssystem som legger til rette for arbeid, men svaret bør ikke være mindre fleksibilitet. Ny pensjonsreform vil ramme de som er unge i dag hardt.

Gledelig at studentene prioriteres

Søndag ble det enighet mellom AP, SP, og SV om statsbudsjettet for 2024. Samfunnsviterne applauderer at et økonomisk løft for studentene prioriteres i budsjettforliket.

Vi skal sikre deg en god bankavtale fra 2024

– Vi skal tilby medlemmene attraktive og økonomisk gunstige medlemsavtaler. Det skal vi fortsette med også etter at avtalen med Danske Bank opphører ved årsskiftet, sier Samfunnsviternes generalsekretær Gunn Elisabeth Myhren.

Våpenhvile nå

Samfunnsviterne ber om at alle krigshandlinger mellom Israel og Palestina avsluttes umiddelbart.

Ikke trygghet for alle

Dyrtid, krig i Europa, lange matkøer, økende sosiale og økonomiske forskjeller og en prisvekst som mest rammer de som har minst fra før, kaster lange skygger over fremleggelsen av statsbudsjettet for 2024.

Om bærekraften til fremtidens kommuner

Der Oslo har rundt 700 000 innbyggere, bor det 208 personer i Utsira kommune. Et offentlig utvalg har nylig kartlagt hvordan vi best kan sikre at viktige tjenester ivaretas på lik linje i alle landets ulike kommuner, uavhengig av størrelse, geografi og økonomi. Samfunnsviterne gir innspill til veien videre.

- Heving av aldersgrensene er feil fokus

Regjeringen foreslår å heve aldersgrensene for uttak av alderspensjon. Samfunnsviterne er skeptisk til tvangselementet og mener det er andre incentiver som må på plass for å sikre at flere kan stå i jobb lenger.

Ta hele Innlandet i bruk

Fleksibilitet er nøkkelen til å holde på dyktige ansatte. Gi folk mulighet til hjemmekontor og å benytte kontorplassen som er nærmest deres eget hjem, sier Einar Søberg, leder av Samfunnsviterne i Innlandet.

Nordea kjøper privatkundene i Danske Bank

Det ble 19. juli kjent at Nordea kjøper privatporteføljen til Danske Bank. Er du kunde i Danske Bank, vil ditt kundeforhold bli overført til Nordea i slutten av 2024, dersom kjøpet godkjennes av myndighetene.

Stabile samfunnsfag i en urolig tid

Leder i Samfunnsviterne, Espen Nordgård Jakobsen, ønsker å rette søkelys mot framtidens kompetansebehov i stedet for hvilke studieretninger som krever høyest snitt for å komme inn.

Samfunnsviterne bytter leverandør av banktjenester

Samfunnsviterne bytter fra Danske Bank til Handelsbanken som leverandør av banktjenester til medlemmer fra 1. januar 2024. Avtalen med Danske Bank løper fram til årsskiftet, og medlemmer trenger ikke å foreta seg noe før den nye avtalen trer i kraft.

- Fagforeninger kan spille en rolle i forsoningsarbeidet

Kommisjonen for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner leverte sin rapport til Stortinget 1. juni. Leder av samepolitisk nettverk i Samfunnsviterne, Raimo Valle har tro på at fagforeningene kan spille en viktig rolle i forsoningsarbeidet.

Aldersgrensene i folketrygden må ikke økes

Pensjonsutvalget som har evaluert pensjonsreformen har konkludert med at aldersgrensene for alderspensjon må økes fordi levealderen øker mer enn forutsatt. Men det stemmer ikke. Aldersgrensene MÅ ikke økes, og det bør de heller ikke, skriver leder for Samfunnsviterne, Espen Nordgård Jakobsen.

Fornøyd med årets trygdeoppgjør

Regjeringen presenterte årets trygdeoppgjør i dag. Alderspensjonen økte med 8,54 prosent. — Vi er fornøyde med at mange av de eldre nå får et etterlengtet økonomisk løft, sier Lise Lyngsnes Randeberg, leder i Akademikerne.

Vil du sitte i Samfunnsviternes arbeidslivsutvalg

Har du interesse for arbeidslivsspørsmål og ønsker å bidra til å videreutvikle Samfunnsviternes politikk på overordnet nivå, på tvers av sektorer og bransjeområder? Hovedstyret inviterer deg til å melde din interesse for å sitte i foreningens arbeidslivsutvalg i perioden 2023-2026.

Prideparaden 2023: Gå med oss!

Medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i foreningene er hjertelig velkomne til å gå i årets Pride-parade under Akademikernes fane. Møt opp i Grønlandsleiret lørdag 1. juli klokken 12:00. Akademikerne er nummer 41 i paraden.

Akademikerne: Bekymret for at lønnsgapet til privat sektor øker

- Konkurransen om høyt utdannede er stor. Nå som mange i tillegg har en trangere økonomi, er det helt avgjørende at offentlig sektor bruker lønn som virkemiddel for å hindre at kompetansen forsvinner til det private, sier Lise Lyngsnes Randeberg, leder i Akademikerne.

Er NAV en uhensiktsmessig konstruksjon?

– Det kan synes som at politikere trodde at effektivisering av ytelsene ville gi en raskere overgang til arbeid og forhindre økende varig utenforskap. Så langt har dette gått i motsatt retning. Les kommentar fra nestleder i Samfunnsviterne og leder i Akademikerne NAV, Siv Sangolt i Tendens.

Ingen flere artikler

Placeholder: CategoryPage : Bottom