Placeholder: ArticlePage : Article Top
Den ene løven til Stortinget i forgrunnen. Stortingsbygget er i bakgrunnen. Foto.
Samfunnsviterne mener at studenter må få økonomisk rom til å studere. Illustrasjon: Stortinget.
Placeholder: ArticlePage : Article Header
Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Statsbudsjettet 2024

Gledelig at studentene prioriteres

Søndag ble det enighet mellom AP, SP, og SV om statsbudsjettet for 2024. Samfunnsviterne applauderer at et økonomisk løft for studentene prioriteres i budsjettforliket.

Publisert:

Studiestøtten økes med 10 prosent fra høsten 2024. Det betyr at studentene får i overkant av 1250 kr mer i måneden å rutte med.

Samfunnsviterne mener det er gledelig – og høyst nødvendig – at det tas grep for å bedre studentens økonomiske situasjon i en tid hvor levekostnadene blir stadig høyere. Undersøkelser viser at dagens studenter må jobbe mer, og studere tilsvarende mindre, for å dekke nødvendige utgifter. Det koster Norge både i tapte studietimer, og i studentenes muligheter til å fullføre på normert tid.

Studenter bør få prioritere studiene

Løftet i studiestøtten for 2024 er derfor et steg i riktig retning mot at studentene kan prioritere nettopp det de er tenkt å bruke tid på - studiene. Å sikre en studiestøtte som er mulig å leve av er viktig for at alle skal få like muligheter til å ta en utdanning – og til å bruke tid på utdanningen – uavhengig av livssituasjon og økonomisk bakgrunn.

Samfunnsviterne forventer imidlertid at studiestøtten vil fortsette å øke også i fremtidige budsjett.

Til tross for denne økningen i studiestøtten, er vi ikke helt i mål. Samfunnsviterne mener at studiestøtten må økes ytterligere og knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden, slik at den bedre følger den generelle velferdsutviklingen i Norge. Bare slik kan vi sikre studentene en forutsigbar økonomisk situasjon også i årene fremover.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom