Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Christer Wiik Aram ny nestleder i Akademikerne stat

Christer har vært Samfunnsviternes representant i Akademikerne stat i flere perioder, og overtar vervet etter Julius Okkenhaug.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content
Christer Wiik Aram
Samfunnsviternes Christer Wiik Aram er valgt til ny nestleder i Akademikerne stat.

Christer Wiik Aram ble valgt på et ekstraordinært utvalgsmøte i Akademikerne stat onsdag 1. februar, og går dermed inn i ledelsen med leder Kari Tønnessen Nordli. Tidligere nestleder Julius Okkenhaug ble i januar valgt til nestleder i Akademikerne kommune, og hans verv ble dermed ledig.

– Jeg er veldig glad for tilliten fra utvalget og ser frem til å ta fatt på oppgaven som nestleder. Dette er et utvalg og et område jeg kjenner godt gjennom mange år som medlem, og jeg er veldig motivert til nå å gå inn i ledelsen, sier Wiik Aram.

Han har vært Samfunnsviternes representant i Akademikerne stat i flere perioder, og har representert utvalget i flere nedsatte arbeidsgrupper, og deltatt aktiv i arbeidet med tariffrevisjoner.

– Akademikerne får stadig flere medlemmer i staten, og det er motiverende for arbeidet vårt videre. Vi skal fortsette å jobbe hardt for lønns- og arbeidsvilkårene til en stor og viktig gruppe høyt utdannede, sier Wiik Aram.

Wiik Aram er samfunnsviter, har vært akademikertillitsvalgt ved Universitetet i Oslo i flere år, og har siden 2015 vært ansatt som rådgiver i Samfunnsviternes sekretariat.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom