Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header
Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Ny pensjonsreform rammer de unge

Samfunnsviterne mener at vi må ha et pensjonssystem som legger til rette for arbeid, men svaret bør ikke være mindre fleksibilitet. Ny pensjonsreform vil ramme de som er unge i dag hardt.

Publisert:

Espen smiler mot kamera mot en blå bakgrunn
Leder av Samfunnsviterne, Espen Nordgård Jakobsen.

Fredag 15. desember la regjeringen fram forslag om endringer i folketrygden. Aldersgrensene i pensjonssystemet økes i takt med levealderen. Spesielt unge vil påvirkes av at aldersgrensene i pensjonssystemet økes gradvis fra og med 1964-kullet.

Samfunnsviterne støtter at pensjonssystemet må ses i sammenheng med samfunnets og arbeidslivets behov for arbeidskraft og kompetanse, men den reelle utfordringen løses ikke med å heve aldersgrensene for de som kan stå lenger i jobb.

– Sats på arbeidstakere over 50

– Det er mange hindre for lange senkarrierer, blant annet arbeidsgivers skepsis for å ansette og satse på arbeidstakere over 50 år. Forslaget fra regjeringen blir hardt for yngre årskull, sier Samfunnsviternes leder, Espen Nordgård Jakobsen.

Pensjonssystemet må ta hensyn til utviklingen i arbeidsmarkedet, arbeidstilbudet for seniorer, helseutvikling og faktisk mulighet til å omsette all økt levealder til arbeid.

– Det er godt dokumentert hva som motiverer seniorer til å utsette pensjoneringen. Man må ha meningsfylte oppgaver og fortsatt faglig utvikling. Dette må ses i sammenheng med at heving av aldersgrensene i folketrygden øker, sier Jakobsen.Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom