Placeholder: ArticlePage : Article Top
Espen smiler mot kamera mot en blå bakgrunn
Behovet for arbeidskraft øker. Leder i Samfunnsviterne, Espen Nordgård Jakobsen, mener fremtidens arbeidsmarked vil ha behov for å rekruttere fra hele bredden av utdanningsfeltet. Foto: Samfunnsviterne
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Stabile samfunnsfag i en urolig tid

Leder i Samfunnsviterne, Espen Nordgård Jakobsen, ønsker å rette søkelys mot framtidens kompetansebehov i stedet for hvilke studieretninger som krever høyest snitt for å komme inn.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Sommer er synonymt med spenning og ventetid for mange unge som skal inn i studenttilværelsen. Resultatene fra Samordna opptak tikket inn i slutten av juli. Som vanlig er søkelyset rettet mot utdanningene der poengsnittet er høyest for å komme inn, som medisin og enkelte fag innen økonomi og teknologi.  

Behovet for arbeidskraft øker

Det kan være vel så nyttig å se nærmere på de større tendensene bak overskriftene. Behovet for arbeidskraft vil øke i mange sektorer i årene som kommer, og da trenger vi rekruttering til hele bredden av utdanningsfeltet.

En lege på et sykehus er for eksempel helt avhengig av å ha støttefunksjoner rundt seg for å fungere, som en renholder eller en portør. Eller, for å ta et betent eksempel, et IT-system.

I dette landskapet holder søkertallene til samfunnsfagene seg nokså stabile, med kun en marginal nedgang. 22 500 søkere har fått plass totalt fordelt på samfunnsfag, humaniora, pedagogikk og mediefag. Målet til Samfunnsviterne er heller ikke nødvendigvis at flest mulig studerer våre fag, men at de som gjør det får en best mulig studietid og en relevant jobb. Det har de gode utsikter til slik verden ser ut.

Norge trenger omstillingsdyktige arbeidstakere

Mange peker, med rette, på at rekrutteringen av helse- og fagarbeidere må øke, men arbeidslivet vil også ha behov for komplementær kompetanse. Norge vil trenge analytiske, fleksible og omstillingsdyktige arbeidstakere innen alt fra klima og bærekraft til teknologi og helse. Nettopp her har samfunnsvitere og humanister sin styrke.

Samfunnsviterne løfter temaet høyere utdanning og fremtidens kompetansebehov med debatten "Utdanning for ingenting?" på Arendalsuka den 15. august.

Med samfunnsfag ligger verden og fremtiden åpen for en meningsfull studietid og arbeidsliv. På vegne av Samfunnsviterne ønsker jeg derfor alle nye studenter lykke til med sin studietilværelse, og velkommen til oss som studentmedlem.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom