Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header
Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Synliggjør Samfunnsviterne

Hovedstyret oppfordrer foreningens lokallag og fylkesstyrer til å søke om midler for å synliggjøre Samfunnsviterne lokalt.

Publisert: | Sist endret:

- Økt medlemsaktivitet er en målsetting, både for å bygge foreningens identitet, og samtidig legge til rette for en medlemsstyrt og synlig organisasjon, sier politisk leder i Samfunnsviterne, Espen Nordgård Jakobsen.

Landsmøtet 2022 vedtok at lokallagene og fylkesavdelingene i foreningen skal få mer midler til å skape aktivitet på sin arbeidsplass.

Hovedstyret i Samfunnsviterne vil derfor gjennomføre en pilot for å se om økte økonomiske rammer for lokallagene og fylkeslagene i foreningen gjør det enklere å gjennomføre medlemsaktiviteter, og som igjen er med på å øke foreningens synlighet.

Utover at landsmøtet vedtok at det skal avsettes mer penger til lokal aktivitet, innebærer piloten samtidig forenklede søknadsrutiner, der lokallagene og fylkesavdelingene som deltar i piloten forhåndsgodkjennes en økonomisk ramme for 2024.

Les mer om piloten for lokallagene og fylkeslagene. 

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom