Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header
Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Vil ditt lokallag bli med på en pilot for å øke medlemsaktiviteten i Samfunnsviterne?

Som et ledd i foreningens organisasjonsbygging, er økt medlemsaktivitet en målsetting. Dette både for å bygge foreningens identitet, og samtidig legge til rette for en medlemsstyrt og synlig organisasjon.

Publisert:

Nå søker vi lokallag som vil være med å delta i en pilot for å øke lokal aktivitet.

Samfunnsviterne er en fagforening som er representert på mange arbeidsplasser, der våre tillitsvalgte er foreningens viktigste ambassadører. Landsmøtet 2022 vedtok at lokallagene i foreningene skal få mer midler til å skape aktivitet på sin arbeidsplass.

Hovedstyret i Samfunnsviterne vil derfor gjennomføre en pilot for å se om økte økonomiske rammer for lokallagene våre gjør det enklere å gjennomføre medlemsaktiviteter lokalt, og som igjen er med på å øke foreningens synlighet.

Utover at landsmøtet vedtok at det skal avsettes mer penger til lokal aktivitet, innebærer piloten samtidig forenklede søknadsrutiner, der pilot-lokallagene forhåndsgodkjennes en økonomisk ramme for 2024. Lokallag for øvrig søker som tidligere for den enkelte aktivitet.

Tidslinje for piloten

De lokallagene som ønsker å delta i piloten, sender inn søknad ved å svare på disse spørsmålene innen 15. januar 2024 (klikk for å komme til skjema).

Utvelgelse av aktuelle lokallag som blir en del av piloten skjer medio januar. Disse kontaktes for mer informasjon om hvordan piloten skal gjennomføres, suksesskriterier m.m. Det blir totalt plukket ut seks lokallag til piloten som kjøres i 2024.

Pilotene evalueres løpende og endelig av hovedstyret når året er omme, om hvorvidt økte rammer og endrede rutiner for å få innvilget søknaden gir økt medlemsaktivitet.

Har du spørsmål om piloten, ta kontakt med politisk leder, Espen Nordgård Jakobsen: [email protected]

Lokallag som ikke ønsker å delta i piloten, men som vil gjennomføre aktiviteter på sin arbeidsplass, søker om midler som tidligere. Se søknadsskjema og retningslinjer på våre nettsider.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom