Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header
Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Vil din fylkesavdeling bli med på en pilot for å øke medlemsaktiviteten i Samfunnsviterne?

Som et ledd i foreningens organisasjonsbygging, er økt medlemsaktivitet en målsetting. Dette både for å bygge foreningens identitet, og samtidig legge til rette for en medlemsstyrt og synlig organisasjon.

Publisert:

Nå søker vi fylkesavdelinger som vil være med å delta i en pilot for å øke aktivitet i fylkene!

Landsmøtet 2022 vedtok at fylkeslag og lokallag skal få mer midler til å skape aktivitet for medlemmene.

Hovedstyret i Samfunnsviterne vil derfor gjennomføre en pilot for å se om økte økonomiske rammer for fylkeslagene våre gjør det enklere å gjennomføre medlemsaktiviteter, og som igjen er med på å øke foreningens synlighet.

Utover at landsmøtet vedtok at det skal avsettes mer penger til medlemsaktivitet, innebærer piloten samtidig forenklede søknadsrutiner, der de som plukkes ut som piloter forhåndsgodkjennes en økonomisk ramme for 2024. Fylkesavdelinger for øvrig kan som tidligere søke for den enkelte aktivitet.

Tidslinje for piloten

De fylkeslagene som ønsker å delta i piloten, sender inn søknad ved å svare på disse spørsmålene innen 15. januar 2024 (klikk for å komme til skjemaet).

Hovedstyret oppfordrer fylkesavdelingene til å melde sin interesse for piloten for å kunne få et bredest mulig utvalg å velge imellom. Det plukkes ut totalt seks lokallag og tre fylkesavdelinger til piloten.

Utvelgelse skjer medio januar. Disse kontaktes for mer informasjon om hvordan piloten skal gjennomføres, suksesskriterier m.m.

Pilotene evalueres løpende og endelig av hovedstyret når året er omme, om hvorvidt økte rammer og endrede rutiner for å få innvilget søknaden gir økt medlemsaktivitet.

Har du spørsmål om piloten, ta kontakt med Espen Nordgård Jakobsen: [email protected].

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom