Placeholder: LandingPage : Header

Fylkesavdelingene

Samfunnsviternes medlemmer tilhører fylkesavdelingen i det fylket eller regionen de bor i. Fylkesavdelingen organiserer faglige aktiviteter for medlemmene. Som du ser i oversikten nedenfor skiller fylkesavdelingsstrukturen i Samfunnsviterne per 2024 seg noe fra den nye fylkesinndelingen i Norge.

Feinstein fyr, et hvitt fyr med hvite tilbygninger på en grønn halvøy på Vestlandskysten. Foto.
Placeholder: LandingPage : Content
Placeholder: 2 column 50-50
Placeholder: 2 column 50-50 : Left
Placeholder: 2 column 50-50 : Right

 

Placeholder: Full-width
Fem personer står rundt en laptop. Foto

Fylkesavdelingene

Fylkesavdelingens rolle og oppgaver

Fylkesavdelingene skal arbeide med organisasjonsbygging, rekruttering av nye medlemmer, bygging av nettverk, og faglige aktiviteter. Fylkesavdelingene velger også delegater til landsmøtet.

Les om oppgavene

Slik avholder du et styremøte

Fylkesstyret avholder sine styremøter etter behov definert av fylkesstyret selv. Fylkesstyret søker om midler til styremøter og styremiddager på lik linje som ved øvrige fylkesaktiviteter.

En stand med Samfunnsviterens duk på bordet. Det er et banner bak standen som viser at det er Samfunnsviterne som står der. Bak standen er det en mann og kvinne som snakker med studenter som søker informasjon på standen.

Samfunnsviternes verveguide

Vår verveguide gir deg tips til verving og markedsføring av Samfunnsviterne på arbeidsplassen. 

Tre personer står foran en tavle, en smilende kvinne i forgrunnen. Illustrasjonsfoto.

Fylkesavdelingene

Fylkesleders særskilte rolle og oppgaver

Fylkesleder leder styret i fylkesavdelingen, møter på foreningens fylkesledermøter og er kontaktperson for fylkesstyret.

Mer om fylkesleders rolle

Spørsmål til sekretariatet?

Har du spørsmål om fylkesavdelingene?  Ta kontakt med Mandana Zeinali Maragheh på [email protected] eller 902 79 492.