Fylkesavdelingene

Slik søker du midler til aktiviteter

Fylkesstyret kan søke om midler til gjennomføring av en rekke arrangementer og aktiviteter.

Publisert:

Hva kan fylkesstyret søke om midler til?

Fylkesstyret kan søke om økonomiske midler til følgende typer aktiviteter:

  • Faglige møter med innleder(e) – frokostmøter, webinarer, temamøter på ettermiddags- eller kveldstid
  • Nettverkssamlinger for medlemmer og tillitsvalgte
  • Årsmøter, delegatmøter og andre medlemsmøter, som høringer i organisasjonen og andre politiske møter
  • Sosiale aktiviteter som sommer- eller juleavslutninger for medlemmene i tilknytning til faglige aktiviteter

Opplæringstiltak eller nettverkssamlinger for tillitsvalgte. Sekretariatet vurderer om arrangementet kan finansieres gjennom OU midler.

Hva du kan søke midler til finner du i Retningslinjer for økonomiske tildelinger til fylkesavdelinger, som er vedtatt av Samfunnsviternes hovedstyre.

Hvordan søke om midler til aktiviteter?