Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header
Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Fylkesavdelingene

Slik søker du midler til aktiviteter

Fylkesstyret kan søke om midler til gjennomføring av en rekke arrangementer og aktiviteter.

Publisert: | Sist endret:

Hva kan fylkesstyret søke om midler til?

Fylkesstyret kan søke om økonomiske midler til følgende typer aktiviteter:

  • Faglige møter med innleder(e) – frokostmøter, webinarer, temamøter på ettermiddags- eller kveldstid
  • Nettverkssamlinger for medlemmer og tillitsvalgte
  • Årsmøter, delegatmøter og andre medlemsmøter, som høringer i organisasjonen og andre politiske møter
  • Sosiale aktiviteter som sommer- eller juleavslutninger for medlemmene i tilknytning til faglige aktiviteter

Opplæringstiltak eller nettverkssamlinger for tillitsvalgte. Sekretariatet vurderer om arrangementet kan finansieres gjennom OU midler.

Hva du kan søke midler til finner du i Retningslinjer for økonomiske tildelinger til lokallag og fylkesavdelinger, som er vedtatt av Samfunnsviternes hovedstyre.

Hvordan søke om midler til aktiviteter?

Aktivitetsplan med budsjett sendes sekretariatet hvert halvår, hhv. innen 1. oktober og 30. mai gjeldende påfølgende halvår. Sekretariatet vurderer planer i sammenheng med avsatte midler, andre aktiviteter og styringsdokumenter for øvrig.

Fylkesledere har tilgang til skjema for aktivitetsplan med budsjett via fylkeslederkanalen i Teams.

Har du spørsmål og/eller behov for bistand, ta gjerne kontakt med sekretariatet på [email protected].

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom