Kart over Israel og Gaza

Våpenhvile nå

Samfunnsviterne ber om at alle krigshandlinger mellom Israel og Palestina avsluttes umiddelbart.

Publisert: | Sist endret:

Det må snarest opprettes en dialog som kan sikre en stabil våpenhvile, slik at humanitært arbeid kan gjennomføres på en trygg og forsvarlig måte.