Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Sommerhilsen fra foreningens leder

Status etter mine første seks måneder som leder av Samfunnsviterne

Vårt landsmøte ga oss i oppdrag å jobbe for å være en relevant fagforening for dagens og framtidens medlemmer. Hver dag jobber vi for å utvikle oss til en bedre fagforening for deg. Takk for at du er medlem!

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content
Espen smiler mot kamera mot en blå bakgrunn
Espen Nordgård Jakobsen, leder i Samfunnsviterne.

Hovedstyret har brukt en del tid dette halvåret på å følge opp landsmøtets føringer for hvordan vår forening skal se ut, altså hvordan vi best kan organisere oss i framtiden. Dette må også sees i sammenheng med at vi samtidig skal utvikle en ny strategi.

Hva er vi i dag, hva skal vi være for medlemmene våre i framtiden og hvor skal vi?

I tillegg jobber vi med hvordan våre lokallag og fylkeslag skal få midlene de trenger for å kunne tilby gode aktiviteter for medlemmene sine.

Samlet jobber vi for å skape engasjement, flere medlemmer og utvikle våre tillitsvalgte. Målet med alt vi gjør er å være en relevant fagforening for deg og for framtidens Samfunnsviter-medlem.

Om du har spørsmål eller innspill til hvordan vi fortsatt skal være en relevant forening, så er det bare å ta kontakt med meg eller med Samfunnsviterne.

Samfunnsviterne vokser

Samfunnsviterne er i stadig utvikling. I mai passerte vi 18 000 medlemmer. Vi blir større i alle sektorer og vi får stadig flere studentmedlemmer. Blant våre medlemmer finnes det mange engasjerte tillitsvalgte som gjør en uvurderlig jobb for sine medlemmer og dermed også for Samfunnsviterne som helhet.

Min erfaring er at samfunnsvitere og humanister ofte ønsker å være tillitsvalgt fordi de har et sterkt engasjement, som de ønsker å bidra med i arbeidet for å skape en bedre arbeidsplass for seg og kollegaene sine. Vi har en fagkompetanse som gir oss et bredt og helhetlig perspektiv på våre omgivelser, det være seg i saker som debatteres på arbeidsplassen – eller i aktuelle saker som pågår i samfunnsdebatten. Vi har en særlig mulighet til å bidra. Engasjement er positivt, og jeg er glad for at foreningen har så mange engasjerte medlemmer og tillitsvalgte.

Faglig mangfold

Som leder jobber jeg for å fremme foreningens politikk, som er utledet fra synspunkter og perspektiver spilt inn av medlemmene våre. Gjennom vår politikk, kombinert med en rekke kurs, faglige tilbud og andre tjenester som foreningen tilbyr, jobber vi hver dag for å synliggjøre våre medlemmers kompetanse.

Vi er en fagforening med stort faglig mangfold innen samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag. Du kan være filosof, pedagog, statsviter, ha en master i personalledelse, være historiker eller medieviter, for å nevne noen fagbakgrunner vi har i medlemsmassen. Våre medlemmer representerer et kompetent faglig mangfold som er viktig for foreningen og som jeg er stolt av å representere. Det er dere medlemmer som gjør oss til den fagforeningen vi er i dag og som er grunnlaget for hvordan vi skal utvikle oss videre.

Så vil jeg oppfordre dere alle til å abonnere på nyhetsbrevet til vårt magasin Tendens, så får du artiklene rett inn i din innboks. Følg også Tendens i sosiale medier for hyppige oppdateringer.

Vi ønsker dere alle en riktig god sommer!

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom