Placeholder: ArticlePage : Article Top
Samfunnsviternes generalsekretær Gunn Elisabeth Myhren smiler til kamera foran en blå bakgrunn. Foto.
Samfunnsviternes generalsekretær Gunn Elisabeth Myhren takker Danske Bank for godt samarbeid og ser frem til Handelsbanken som ny leverandør av banktjenester. Foto: Samfunnsviterne
Placeholder: ArticlePage : Article Header
Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Vi skal sikre deg en god bankavtale fra 2024

– Vi skal tilby medlemmene attraktive og økonomisk gunstige medlemsavtaler. Det skal vi fortsette med også etter at avtalen med Danske Bank opphører ved årsskiftet, sier Samfunnsviternes generalsekretær Gunn Elisabeth Myhren.

Publisert: | Sist endret:

Danske Bank har vært en samarbeidspartner på banktjenester til Samfunnsviternes medlemmer siden 2015. Når avtalen opphører ved nyttår, så er det Handelsbanken som fremover skal tilby medlemmene en gunstig bankavtale.

– Vi takker Danske Bank for godt samarbeid. Nå ser vi frem til at Handelsbanken blir ny leverandør og vi gleder oss til at medlemmene ønskes velkommen som bankkunder i Handelsbanken gjennom vår avtale på nyåret, sier Myhren.

Ta gjerne kontakt med Handelsbanken allerede nå om du ønsker å bli kjent med vår nye leverandør på banktjenester. Vi gjør oppmerksom på at vår avtale med Handelsbanken ikke blir aktiv før i januar 2024.

Danske bank i 2024

Er du kunde i Danske Bank har du fått informasjon fra banken om at de vil opprettholde dagens vilkår til de som er kunder gjennom vår avtale. Nordeas oppkjøp av privatporteføljen til Danske Bank er foreløpig ikke godkjent av Konkurransetilsynet, og en eventuell flytting vil først skje mot slutten av 2024.

– All den tid det er dyrtid og økte kostnader, så er det fint at medlemmene får vite at de har gode vilkår gjennom banken de er kunde i også etter nyttår, sier Myhren.

– Vi håper medlemmene selv vil vurdere om gresset fortsatt er like grønt som før når vi kan dele all informasjon om produkter, tjenester og betingelser i den nye avtalen med Handelsbanken i januar 2024, understreker Myhren.

Avtalen trer i kraft 1. januar 2024. Samfunnsviterne vil informere om alle detaljer om rentesatser og andre betingelser via nyhetsbrev og på våre nettsider når avtalen med Handelsbanken har trådt i kraft.

For mer informasjon om bytte til Handelsbanken, les om Akademiker-avtalen og FAQ om bankbyttet på Akademikerne Pluss sine nettsider.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål på [email protected]Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom