Placeholder: CoursePage : Content

Kurs for tillitsvalgte i Virke HUK

Akademiker-foreningene – Legeforeningen, Psykologforeningen, Samfunnsviterne, NITO, Juristforbundet m.fl., inviterer til felles tillitsvalgtkurs på Soria Moria Hotell 5.-6. september.

Kursinformasjon

Tidspunkt:

05.sep 2024 - 06.sep 2024

Sted:

Soria Moria, Holmenkollen, Oslo

Målgruppe:

Tillitsvalgte i Virke HUK-området

Antall plasser:

0

Påmeldingsfrist:

2. juli

NB! Dette kurset er forbeholdt tillitsvalgte, og du må logge deg inn for å melde deg på

Logg inn for å melde meg på

Kurset skal gi deltakerne økt kjennskap til temaer av særlig relevans i Virke. Et ønsket delmål ved kurset er at tillitsvalgte kan høste impulser fra hverandre - fra andre tillitsvalgte i samme organisasjon og fra tillitsvalgte i andre organisasjoner. Det kan forhåpentligvis også skape kontakter til nytte i videre tillitsvalgtarbeid.

Foreløpige temaer på kurset er:
- Avtalestrukturer i Virke Huk området
- Informasjon om årets lønnsoppgjør
- Lokale forhandlinger og forhandlingsarbeid
- Aktuelle juridiske tema

Med forbehold om at det vil kunne komme mindre endringer i tema og program.

Praktisk informasjon
Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.

Første kursdag avsluttes med en hyggelig middag, og tilbud om middag og overnatting gjelder samtlige deltakere - også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.

Program:
 Last ned kursprogram her, med forbehold om mindre endringer.

Placeholder: CoursePage : Social Media