Placeholder: CoursePage : Content

Samfunnsviterne i Troms og Finnmark inviterer til digitalt frokostmøte: Stressmestring og jobbtrivsel

Fylkesstyret i Troms og Finnmark ønsker deg som er medlem i foreningen velkommen til frokostmøte.

Kursinformasjon

Tidspunkt:

07.mai 2024, kl. 09.00-10.30

Sted:

Digital plattform - Microsoft Teams

Målgruppe:

Alle medlemmer

Antall plasser:

759

Påmeldingsfrist:

6. mai

Stressmestring og jobbtrivsel

ved Kristin Weholt

Et arbeidsliv i endring stiller store krav til deg som arbeidstaker. For mange handler ikke jobben bare om faglige prestasjoner, men er også en arena for selvrealisering. Stress er et økende problem og utbrenthet en stadig vanligere sykemeldingsårsak.  

Samfunnsviterne i Troms og Finnmark inviterer til kurs hvor du lærer mer om:

  • Hva er stress, hvorfor oppstår det og hva er tegnene du bør kjenne igjen?
  • Hvem har ansvaret for trivsel på arbeidsplassen?
  • Tydelig ledelse ~ en betingelse for gode prestasjoner og prioriteringer 
  • Slik tar du samtalen om negativt stress med lederen din  

Du vil bli bevisstgjort på hvilke mekanismer som bidrar til trivsel og negativt stress, og bli kjent med modeller og verktøy som kan brukes i hverdagen.

Kristin Weholt har mange års erfaring som coach, karriereveileder og kursinstruktør. Hun har en arbeidslivsrettet coaching-utdannelse akkreditert av The European Mentoring and Coaching Council, og er sertifisert som mindfulness-instruktør og rådgiver i stressmestring og karriereutvikling. Studiene hennes inkluderer endringsledelse, arbeidsrett og positiv psykologi. Opprinnelig har hun en cand.philolgrad i litteraturvitenskap. 

Praktisk info:

Møtet tas ikke opp, så her er det bare å melde seg på og få med seg alle tips og nyttig informasjon.
Møtelenke sendes påmeldte senest dagen i forkant.
Arrangementet er gratis og åpent for alle medlemmer.

Placeholder: CoursePage : Social Media