Placeholder: CoursePage : Content

Nettverkssamling for deg som er erfaren tillitsvalgt

Å trekke veksel på våre tillitsvalgtes erfaringer og motivere til fortsatt innsats for foreningen er svært viktig for oss. Samfunnsviterne inviterer derfor til nettverkssamling for erfarne tillitsvalgte 29.-31. mai.

Kursinformasjon

Tidspunkt:

29.mai 2024 - 31.mai 2024

Sted:

Reykjavik

Målgruppe:

Erfarne tillitsvalgte i alle sektorer

Antall plasser:

0

Påmeldingsfrist:

25. april

Samfunnsviternes tillitsvalgte er valgt til å ivareta foreningens og medlemmenes interesser.

De tillitsvalgte skal arbeide innenfor Samfunnsviternes vedtekter, strategi og mål, politikkdokumenter og retningslinjer.

Foreningens tillitsvalgte er viktige meningsbærere av, ambassadør for, og utøver av foreningens politikk. Økt tilstedeværelse og synlighet på ulike arenaer er nødvendig for å etablere og befeste kjennskapet til organisasjonen.

Om samlingen

Samlingen vil ha et særlig fokus på foreningens oppfølging med landsmøtesaker, som er foreningens strategi- og organisasjonsarbeid, organisasjonsutvikling og foreningens prioriterte satsingsområder.

Vi får også besøk fra våre søsterorganisasjoner på Island. De skal snakke om hvordan demografiske endringer påvirker det islandske arbeidsmarkedet, livslang læring og hvordan arbeidsmarkedet påvirkes av jordskjelv og vulkanutbrudd.

Samlingen legges opp som en bred diskusjonsarena, og det forventes aktiv deltakelse. Det forutsettes at deltakerne har god kunnskap om foreningen, foreningens organisasjonsstruktur, formål og politikk. Samlingen vil veksle mellom foredrag, gruppediskusjoner og plenumsdiskusjoner.

Flytider og gruppebestilling

Samfunnsviterne har reservert følgende reiserute for hele gruppen, tur-retur Oslo Reykjavik:

29. mai: SAS: Oslo kl. 09.35 – 10.25, Keflavik
31. mai: SAS: Keflavik kl. 11.05 – 15.45, Oslo

Informasjon om tilknytningsbilletter til og fra Oslo, for de som har behov for det, kommer i deltakerbekreftelsen, til de som får plass på samlingen.

Praktisk informasjon

Samfunnsviterne dekker kursavgift, overnatting, reise og kost på samlingen. Praktisk informasjon om flybilletter mm. fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp. Vi understreker at det er bindende påmelding.

Blir samlingen fulltegnet og vi får flere påmeldte enn det er plasser, vil vi prioritere med hensyn til sektortilhørighet, virksomheter, erfaring, deltakelse på tidligere samlinger mm.

Program: Legges ut så snart det er klart

Placeholder: CoursePage : Social Media