Placeholder: CoursePage : Content

Den spente politiske situasjonen i verden: Årsmøte og faglig innlegg med Samfunnsviterne i Rogaland

Kursinformasjon

Tidspunkt:

05.jun 2024, kl. 18.00-20.00

Sted:

Digital plattform - Microsoft Teams

Målgruppe:

Alle medlemmer på faglig del og medlemmer i Rogaland på årsmøtet

Antall plasser:

990

Påmeldingsfrist:

5. juni

Kl. 18.00-19.00: Faglig innlegg

Åpent for alle medlemmer

Den spente politiske situasjonen i verden

Glenn Diesen er professor i Internasjonale relasjoner og vil på bakgrunn av russiske og europeiske sikkerhetsstudier, diskutere hvordan dagens geopolitiske landskap former våre internasjonale samfunn. Diesen inviterer til et dypdykk i dagens mest presserende geopolitiske utfordringer og vil i foredraget ha et spesielt fokus på den komplekse konflikten mellom Russland og Ukraina.

Cecilie Hellestveit er folkerettsekspert og vil gi en kommentar til den geopolitiske situasjonen i verden med særlig vekt på konflikten i Ukraina. Hellestveit er jurist og samfunnsviter med juridisk doktorgrad i krigens folkerett fra UiO. Hun har vært tilknyttet en rekke forskningsinstitusjoner i inn- og utland, og forsker på folkerett og væpnede konflikter.

Kl. 19.00-20.00: Årsmøte i Samfunnsviterne i Rogaland

Kun for medlemmer bosatt i Rogaland 

Sakspapirer til årsmøtet finner du her

På årsmøtet behandles:
1. Årsberetning
2. Regnskap
3. Handlingsprogram med budsjett
4. Valg av styre
5. Valg av valgkomite
6. Ev. Innkomne saker

Dersom du ønsker å være kandidat til fylkesstyret i Samfunnsviterne i Rogaland, men ikke har meldt ifra om dette til valgkomiteen, kan du melde din interesse på årsmøtet. Det samme gjelder kandidater til valgkomiteen i Rogaland.  

Praktisk info: 

Påmelding fra medlemmer som ikke er bosatt i Rogaland blir automatisk registrert kun på faglig del.
Arrangementet tas ikke opp, så bli med og få med deg alt direkte.
Møtelenken sendes påmeldte senest dagen i forkant.

Henvendelser bes rettes til:
[email protected]

 

Placeholder: CoursePage : Social Media