Placeholder: CoursePage : Content

Kurs i forhandlingsteknikk for deg som er tillitsvalgt i Oslo kommune

Skal du snart delta i lokale forhandlinger for første gang? Eller har du forhandlet før, men aldri fått deltatt på kurs om lokale forhandlinger i Oslo kommune? Nå har du muligheten!

Kursinformasjon

Tidspunkt:

11.jun 2024 - 12.jun 2024

Sted:

Navn på sted kommer, Oslo

Målgruppe:

Tillitsvalgte i Oslo kommune

Antall plasser:

12

Påmeldingsfrist:

23. april

NB! Dette kurset er forbeholdt tillitsvalgte, og du må logge deg inn for å melde deg på

Logg inn for å melde meg på

Samfunnsviterne inviterer til kurs i forhandlingsteknikk for nye tillitsvalgte i Oslo kommune 11.-12. juni. Målet for kurset er å gi tillitsvalgte i Oslo kommune både praktisk og teoretisk kunnskap om sentrale og lokale forhandlinger – muligheter og begrensinger, gjennomføring, teknikk og taktikk.

Kort om kursets innhold
Kurset er beregnet på tillitsvalgte i Oslo kommune som har deltatt på grunnkurs eller har grunnleggende kjennskap til tillitsvalgtrollen og gjeldene avtaleverk. Kurset gir en gjennomgang av sentrale og lokale forhandlinger, lønnsforhandlingsbestemmelser, forhandlingsteknikk og taktikk. Det avsluttes med et forhandlingsspill hvor det gjennomføres en ”reell” forhandling, med arbeidsgiver og arbeidstakerparter.
 

Etter endt kurs vil du ha grunnleggende innsikt i og kunnskap om:
- Sentrale forhandlinger, avtaleverk og lønnsforhandlingsbestemmelser
- Lokale forhandlinger – gjennomføring, teknikk og taktikk
- Forhandlinger trinn for trinn – herunder forberedelser, lønnssamtalen og lønnskrav, innretning og strategi, gjennomføring og avslutning


Samfunnsviterne holder ett kurs i forhandlingsteknikk for tillitsvalgte i Oslo kommune i året, og neste kurs holdes på vårparten 2025.


Praktisk informasjon
Samfunnsviterne dekker reise, kursavgift, overnatting og kost på kurset. Vi understreker at det er bindende påmelding. Praktisk informasjon fremkommer av deltakerbekreftelsen som sendes ut ved påmeldingsfristens utløp.


Første kursdag avsluttes med en hyggelig middag, og tilbud om middag og overnatting gjelder samtlige deltakere - også de som er bosatt i Oslo eller omegn. Hvis du ønsker å delta på middag og overnatting må du krysse av for dette i påmeldingsskjemaet.


Placeholder: CoursePage : Social Media