Placeholder: CoursePage : Content

Hjernen på jobb - Årsmøte og spennende faglig innlegg med Samfunnsviterne i Troms og Finnmark

Kursinformasjon

Tidspunkt:

06.jun 2024, kl. 19.00-21.00

Sted:

Digital plattform - Microsoft Teams

Målgruppe:

Medlemmer i Troms og Finnmark på årsmøtet og alle medlemmer på faglig innlegg

Antall plasser:

939

Påmeldingsfrist:

6. juni

Kl. 19-20: Årsmøte i Samfunnsviterne i Troms og Finnmark
Kun for medlemmer bosatt i Troms og Finnmark

Årsmøtet er en faglig, sosial og formell møteplass for Samfunnsviternes medlemmer i Troms og Finnmark.

På årsmøtet behandles:

  1. Årsberetning
  2. Regnskap
  3. Handlingsprogram med budsjett
  4. Valg av styre
  5. Valg av valgkomite
  6. Ev. Innkomne saker

Sakspapirer vil bli lagt på Samfunnsviternes nettsider senest 7 dager før årsmøtet.

 

Kl. 20-21: Faglig innlegg
Åpent for alle medlemmer

Hjernen på jobb: Fokus og produktivitet i et moderne arbeidsliv

ved Magnus Ingebrigtsen

I foredraget får du tips om hvordan du kan ta ansvar for din egen arbeidsglede og bli en bedre versjon av deg selv. 

Magnus har lederutdanning fra Forsvaret, har vært gründer, og skriver for tiden en doktorgrad i psykologi på UiT Norges Arktiske Universitet. Han forsker på læringspsykologi og effektive læringsteknikker.

Praktisk info:

Påmelding fra medlemmer som ikke er bosatt i Troms og Finnmark blir automatisk registrert kun på faglig del.
Arrangementet tas ikke opp, så bli med og få med deg alt direkte.
Møtelenke sendes påmeldte senest dagen i forkant.
Deltakelse er gratis.

Henvendelser bes rettes til:
[email protected]

Placeholder: CoursePage : Social Media