Placeholder: ArticlePage : Article Top
Nærbilde av hendene til en mann som deltar på en konferanse. Foran seg har han en laptop, en notatblokk og en penn
Samfunnsviterne holder skreddersydde kurs for deg som ønsker å bli tillitsvalgt. Følg med i vår kurskalender. Foto: Unsplash.com
Placeholder: ArticlePage : Article Header

kurs og faglig påfyll

Samfunnsviternes kurs for tillitsvalgte

God tillitsvalgtopplæring er et viktig satsingsområde for foreningen, og våre kurs og konferanser er også en fin arena for å treffe andre tillitsvalgte og medlemmer i sammenlignbare virksomheter.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Tillitsvalgtes rolle er å ivareta foreningens og medlemmenes interesser, blant annet knyttet til lokale forhandlinger, medbestemmelse, omstillingsprosesser og i synlighets- og påvirkningsarbeid.

Samfunnsviterne har totalt over 900 tillitsvalgte i offentlig og privat sektor.

Det gjennomføres årlig flere kurs og konferanser for tillitsvalgte, noen tilpasset de ulike tariffområdene og noen sektoroverbyggende. Kursene har en trinnvis oppbygging, med tre moduler.

Tillitsvalgte har rett til opplæring som har betydning for deres funksjon som tillitsvalgte, og deltakelse gir normalt rett til fri med lønn i henhold til gjeldende hovedavtale.

Modul 1 er grunnopplæring for nye tillitsvalgte og består av grunnkurs og kurs i forhandlingsteknikk tilpasset ulike tariffområder og avtaleverk. Det er en målsetning at alle nye tillitsvalgte skal ta grunnkurs og kurs i forhandlingsteknikk.

Modul 2 er påbygningskurs knyttet til ulike emner som det er nyttig for tillitsvalgte å ha innsikt i og kunnskap om – som grunnleggende arbeidsrett, arbeidsmiljø og konflikthåndtering, kommunikasjon, medbestemmelse og styring, omstillingsprosesser og ansettelsesprosesser.

Modul 3 er kurs for erfarne tillitsvalgte, med tema som forhandlinger for viderekommende og påvirkningsarbeid.

I tillegg til kurs og konferanser for tillitsvalgte i offentlig og privat sektor arrangeres det også egne kurs og konferanser kun rettet mot medlemmer og tillitsvalgte i privat sektor – med tema som pensjon, grunnleggende arbeidsrett, forhandlingsteknikk og arbeidstid og reisetid.

Samfunnsviterne arrangerer også en rekke konferanser og samlinger for tillitsvalgte, med dagsaktuelle temaer, blant annet Samfunnsviternes tariffkonferanse, dagskonferanser i lokale forhandlinger og samlinger for erfarne tillitsvalgte.

Se vår kurs og aktivitetskalender for å få en oversikt over våre kurs, kursomtaler og mulighet for påmelding

Digitale tillitsvalgtkurs

Se våre digitale tillitsvalgtkurs her

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom

Se også

Illustrasjon av en kvinne som peker på et lerret. To mennesker ser på. Ved siden av lerretet henger et ikon for en kalender.

Kurs og arrangement

Samfunnviterne tilbyr en rekke kurs og møteplasser for medlemmene våre - skreddersydd for deg som er samfunnsviter og humanist. Våre lokallag, fylkesavdelinger og studentlag inviterer også stadig vekk medlemmer til faglige og sosiale arrangement. Er du medlem i Samfunnsviterne, er det gratis å delta (om ikke annet er angitt). Sjekk kurskalender under og meld deg på i dag.

Hånd beveger en datamus på et skrivebord omgitt av tastatur og en PC-skjerm

Digitale kurs for tillitsvalgte

Våre digitale tillitsvalgtkurs gir deg en innføring i blant annet avtaleverk, forhandlinger, lønnssamtalen, lønnskrav, medbestemmelse og medvirkning, konflikthåndtering, permittering og omorganisering.