Placeholder: CategoryPage : Header

Digitale kurs for tillitsvalgte

Her kan du få en innføring i avtaleverk og lære om tillitsvalgtrollen, forhandlinger, lønnssamtalen, lønnskrav, medbestemmelse og medvirkning, konflikthåndtering, permittering, omorganisering.

Placeholder: CategoryPage : Content

Om tillitsvalgtrollen

Vår korte og informative gjennomgang gir deg en nyttig introduksjon til vervet som tillitsvalgt.

Digitale kurs med arbeidsrettslig tema

I våre kursfilmer med arbeidsrettslig tema kan du få et innblikk i kollektiv og individuell arbeidsrett, ferieavvikling, permittering, omorganisering og endringsprosesser mm.

Temafilmer for deg som er tillitsvalgt

Her finner du et utvalg av relevante temafilmer for tillitsvalgte, uavhengig av sektor, om oppfølging av sykemeldte, personvern, konflikthåndtering, IA-avtalen mm.

Ingen flere artikler

Placeholder: CategoryPage : Bottom