Placeholder: ArticlePage : Article Top
Nærbilde av håndtrykk mellom to mennesker.
Gjennom disse ti forhandlingsfilmer blir du bedre til å gjennomføre forhandlinger både i arbeidslivet og ellers. Foto: Pexels 
Placeholder: ArticlePage : Article Header

ti filmer om forhandlinger

Forhandlingsfilmer for tillitsvalgte og medlemmer

Samfunnsviterne har i samarbeid med Roar Thun Wægger i Wægger Negotiation Institute, laget en digital kurspakke bestående av ti filmer om forhandlinger.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Filmene inngår som en del av foreningens opplæringstilbud til tillitsvalgte, og skal bidra til økt kompetanse og profesjonalisering av tillitsvalgte – i møte med arbeidsgiver, medlemmer og forhandlingssituasjoner i sin alminnelighet. Filmene passer både for nye og erfarne tillitsvalgte, som et supplement til våre øvrige fysiske og digitale kurs for tillitsvalgte. Det er ingen forutsetning at man har forhandlingserfaring for å få utbytte av filmene.

Filmene fokuserer på alle typer forhandlinger generelt - herunder forberedelser, strategi og gjennomføring.

Filmene kan ses hver for seg og i ønsket rekkefølge, men vi anbefaler likevel at man ser «film 1: Kunsten å forhandle – hva er forhandling?» før man ser de øvrige filmene. Film 1 skal gi seerne en bevissthet om hva forhandling er, uavhengig av hva man skal bruke kunnskapen til, og de øvrige 9 filmene gir seerne nye byggesteiner i metoden, verktøy og tips.

Selv om filmene primært er beregnet på tillitsvalgte, har de nytteverdi også for deg som er medlem uten tillitsverv.

Film 1: Kunsten å forhandle - hva er forhandling?

Varighet: 25 minutter

Filmen belyser grunnleggende og generelle emner som setter forhandling som et gjennomgripende begrep og verktøy i et system, og du vil blant annet lære mer om:

 • Hva kan være problemet i mange forhandlinger og hvorfor mislykkes vi?
 • Hvordan kan vi løse disse problemene?
 • Systematisk tilnærming som metode – for bedre forståelse av forskjellige forhandlinger og strategier.
 • Tre dimensjoner i alle forhandlinger: Substans, relasjonsforhold og prosess.
 • Tradisjonell forhandling versus ny modell.

Film 2: antagelser, dilemma, stil og ideer for å oppnå vellykkede forhandlinger

Varighet: 10 minutter

I denne filmen vil du blant annet lære mer om:

 • Hvordan antagelser driver adferd og utfall, og hvordan vi kan endre adferd og omskrive vårt tankesett i fremtidige forhandlinger?
 • Dilemma i vår tilnærming.
 • Hvordan definerer vi forhandlingssuksess?

Film 3: Syv kritiske elementer for å oppnå vellykkede forhandlinger

Varighet: 23 minutter

I denne filmen vil du blant annet lære mer om:

De syv elementene i den nye modellen:

 • Relasjonsforholdet
 • Kommunikasjon
 • Interesser
 • Muligheter
 • Objektive kriterier
 • Alternativer
 • Forpliktelser

Film 4: Hvordan du effektivt kan forberede deg

Varighet: 20 minutter

I denne 20 minutter lange filmen vil du blant annet lære mer om:

 • En systematisk tilnærming og grundige forberedelser bygger selvtillit og gjør deg i stand til å improvisere.
 • Dare to prepare, how to win before we begin.
 • Syv elementer I en forberedelses-sjekkliste.

Film 5: Forhandlertyper

Varighet: 20 minutter

I denne filmen vil du blant annet lære mer om:

 • Å forstå noen trekk ved tre forhandlertyper som finnes, kan hjelpe deg med å velge den beste strategien i din tilnærming.
 • Valg av forhandlingsstil, og hvordan påvirke din forhandlerstil med bevissthet om ulike forhandlertyper.
 • Menneskelig adferd i pressede situasjoner og partenes forhold til hverandre.
 • Hvordan kan du best påvirke din forhandlingsstil?

Film 6: Effektiv kommunikasjon i forhandlinger

Varighet: 15 minutter

I denne filmen vil du blant annet lære mer om:

 • Definisjon av forhandling i «enhver kommunikasjon».
 • Kommunikasjonsprosessen som reisverket i de tre dimensjonene i alle forhandlinger.
 • Modellen 70-30-prinsippet, og tre steg for effektiv kommunikasjon.
 • Lytting som et effektivt verktøy.

Film 7: 70-30 prinsippet - en syvstegsmodell for bedre innflytelse

Varighet: 19 minutter

I denne filmen vil du blant annet lære mer om:

 • 70/30-prinsippet er et veikart for å håndtere hvordan du kan bli så effektiv som mulig for å få den innflytelsen du ønsker.
 • Syv trinn for å få andre til å se og forstå ditt syn på saken og forandre sin adferd
 • Oppbygging av 70-30-modellen:
  - Forberedelse og grunning
  - Åpning, sikkerhetsparadokset og overtenking
  - Kommunikasjonsferdigheter
  - Åpenhet og empati
  - Tillit
  - Psykologisk trygghet og innflytelse
  - Closing the deal

 

Film 8: Vanskelige forhandlingstaktikker og hvordan bedre håndtere slike forhandlere

Varighet: 18 minutter

I denne filmen vil du blant annet lære mer om:

 • Den aggressive, hissige, fiendtlige eller kamporienterte stilen.
 • Hvordan gjøre forhandlinger mer menneskelige.
 • Noen strategier for å møte den vanskelige forhandleren:
 • Signaliser samarbeid, og svar konkurranse med konkurranse
 • Flytt kravet deres
 • Ignorer ultimatum og trusler
 • Bruk empati
 • Let etter underliggende interesser
 • Bruk alternativer
 • Forhandle om å forhandle

Film 9: Hvordan gjøre forhandlinger mer menneskelig

Varighet: 23 minutter

I denne filmen vil du blant annet lære mer om:

 • Ubuntu-prinsippet.
 • Normale reaksjoner på fakta og følelser.
 • Hvordan kan en dyktig forhandler styre unna sterke reaksjoner, bli på «på vakt» og fremstå avslappet.

Film 10: Hvordan forhandle bedre digitalt

Varighet: 27 minutter

I denne filmen vil du blant annet lære mer om:

 • Bygge en digital bro.
 • Fire påvirkningspilarer i digital forhandling.
 • Struktur, forberedelse og improvisasjon.
 • Hva gjør vi, og hvordan opplever vi å forhandle lokalt?

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom

Mer digital tillitsvalgtopplæring:

Kvinne i blå skjorte holder en gruppe ikoner som illustrerer ansatte i hendene sine

Om tillitsvalgtrollen

Vår korte og informative gjennomgang gir deg en nyttig introduksjon til vervet som tillitsvalgt.

Hånd beveger en datamus på et skrivebord omgitt av tastatur og en PC-skjerm

Digitale kurs med arbeidsrettslig tema

I våre kursfilmer med arbeidsrettslig tema kan du få et innblikk i kollektiv og individuell arbeidsrett, ferieavvikling, permittering, omorganisering og endringsprosesser mm.

Utsnittsbilde av fire personer som har stablet hendene sine oppå hverandre

Temafilmer for deg som er tillitsvalgt

Her finner du et utvalg av relevante temafilmer for tillitsvalgte, uavhengig av sektor, om oppfølging av sykemeldte, personvern, konflikthåndtering, IA-avtalen mm.