Placeholder: ArticlePage : Article Top
Håndtrykk mellom to personer over et skrivebord med en PC på
Få rask og nyttig innføring i avtaleverk i ulike sektorer gjennom våre korte videoleksjoner. Foto: Pexels
Placeholder: ArticlePage : Article Header

For tillitsvalgte og medlemmer

Innføring i avtaleverk for offentlig og privat sektor

I disse korte videoleksjonene får du som medlem og tillitsvalgt raske og nyttige innblikk i avtalene i de ulike sektorene.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Om hovedavtalen i staten

Varighet: 14 minutter

Er du tillitsvalgt eller ansatt i statlig sektor, og ønsker en kort innføring i hovedavtalens sentrale innhold og bestemmelser? I denne 14 minutter lange filmen gir seniorrådgiver i Samfunnsviterne, Christer Wiik Aram, deg nettopp dette.

Om hovedtariffavtalen i staten

Varighet: 12 minutter

Er du tillitsvalgt eller ansatt i statlig sektor, og ønsker en kort innføring i hovedtariffavtalens sentrale innhold og bestemmelser? I denne 12 minutter lange filmen gir seniorrådgiver i Samfunnsviterne, Christer Wiik Aram, deg nettopp dette.

Om hovedavtalen i Oslo kommune

Varighet: 9 minutter

Er du tillitsvalgt eller ansatt i Oslo kommune, og ønsker en kort innføring i hovedavtalens (Dok 24) sentrale innhold og bestemmelser? I denne 9 minutter lange filmen gir forhandlingssjef i Samfunnsvitere, Jan Olav Birkenhagen, deg nettopp dette.

Om hovedtariffavtalen i Oslo kommune

Varighet: 9 minutter

Er du tillitsvalgt eller ansatt i Oslo kommune, og ønsker en kort innføring i hovedtariffavtalens (Dok 25) sentrale innhold og bestemmelser? I denne 9 minutter lange filmen gir forhandlingssjef i Samfunnsviterne, Jan Olav Birkenhagen, deg nettopp dette.

Om hovedavtalen i KS og Samfunnsbedriftene

Varighet: 5 minutter

Er du tillitsvalgt eller ansatt i KS-området eller Samfunnsbedriftene, og ønsker en kort innføring i hovedavtalens sentrale innhold og bestemmelser? I denne 5-minutter lange filmen gir forhandlingssjef i Samfunnsviterne, Jan Olav Birkenhagen, deg nettopp dette.

Om hovedtariffavtalen i KS og Samfunnsbedriftene

Varighet: 8 minutter

Er du tillitsvalgt eller ansatt i KS-området eller Samfunnsbedriftene, og ønsker en kort introduksjon til hovedtariffavtalenes mest sentrale innhold og bestemmelser? I denne 8 minutter lange filmen gir forhandlingssjef i Samfunnsviterne, Jan Olav Birkenhagen, deg nettopp dette.

Introduksjon til privat sektor

Varighet: 20 minutter

Er du tillitsvalgt eller ansatt i privat sektor, og ønsker en kort innføring i rettigheter og plikter, lov og avtaleverk? I denne 20 minutter lange filmen gir advokat i Samfunnsviterne, Johnny Marken, deg nettopp dette.

Om avtaleverk i Spekter-området

Varighet: 19 minutter

Er du tillitsvalgt eller ansatt i Spekter-området, og ønsker en kort innføring i avtaleverkets sentrale innhold og bestemmelser? I denne 19 minutter lange filmen gir advokatfullmektig i Samfunnsviterne, Veronika Klimplova Fjeld, deg nettopp dette.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom

Andre digitale kurs og arrangementer: