Placeholder: ArticlePage : Article Top
Fire portrettbilder av innlederne.
Bli bedre kjent med Nina, Anders, Susan og Eivind - og hør deres erfaringer i vår panelsamtale om samfunnsvitere i teknologijobber. 
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Digital panelsamtale:

Samfunnsvitere i teknologijobber

Møt samfunnsvitere som jobber innenfor teknologi der de forteller hvordan de bruker samfunnsviterkompetansen sin i arbeidet.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

«Teknologi handler om mennesker», sa arbeidsgiverne i Samfunnsviternes arbeidsgiverundersøkelse og uttrykte behov for noen som kan veilede dem innen blant annet kundeatferd og brukertilpasning.

Dette er noe samfunnsvitere kan bidra til, mente de – det må bare tydeliggjøres og kommuniseres hvordan.

Vi ønsker å se samfunnsvitere og humanister i et bredere spekter av bransjer og fagområder fremover, og ville derfor å utforske teknologifeltet videre:

Hvilken kompetanse kreves av samfunnsvitere som ønsker å jobbe innen teknologi?

Hvilke jobbmuligheter har man …?

… og hva vil det egentlig si «å jobbe innen teknologi»?

Panelsamtale om samfunnsvitere i teknologi

Vi inviterte tre samfunnsvitere som jobber innenfor teknologi til å fortelle hvordan de bruker samfunnsviterkompetansen sin i jobben. Panelet besto av:

Nina M. Berg, funksjonell arkitekt i Politiets IKT tjenester

Susan H. Ørjasen, rådgiver hos Bouvet ASA

Eivind Skogen, fagleder innhold og klodeorientering i Netlife

I tillegg deltok Senior Manager i Accenture, Anders Nordraak Aasheim fra arbeidsgiversiden.

Møt samfunnsvitere i teknologijobber.  
Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom

Se og les om samfunnsvitere i ulike bransjer

Samfunnsvitere i bærekraft

Møt samfunnsvitere som jobber med bærekraft og forteller om hvordan de bruker samfunnsviterkompetansen sin i jobben.

Fire personer sitter i et møterom og den ene møtedeltakeren holder et VR-sett mot håret. Det er også et VR-sett og pc på bordet.

Teknologi

Har du kunnskap om menneskelig atferd og en interesse for teknologi? Er du god på å identifisere problemer og komme med løsning på disse? Da kan en jobb innen teknologi være midt i blinken for deg!