Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Digital panelsamtale

Samfunnsvitere i bærekraft

Møt samfunnsvitere som jobber med bærekraft som forteller hvordan de bruker samfunnsviterkompetansen sin i jobben.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Hvilken kompetanse kreves av samfunnsvitere som ønsker å jobbe med bærekraft? Hvilke jobbmuligheter har man? Og hva vil det egentlig si "å jobbe med bærekraft"?

Panelsamtale om bærekraftsjobber

Vi inviterte tre samfunnsvitere som jobber med bærekraft til å svare oss på spørsmålene over. I tillegg til å fortelle oss hvordan de bruker samfunnsviterkompetansen sin i jobben, så ga NHO oss nyttig innsikt i hva arbeidsmarkedets behov er.

Du finner opptaket nederst i artikkelen.

Kort om panelet:
 
Camilla Skjelsbæk Gramstad

Bakgrunn: master i Culture, Environment and Sustainability

Stilling og arbeidssted: Head of sustainability i Elkjøp Nordic.

Bio: Camilla startet i Elkjøp i 2020 etter å ha jobbet syv år som Bærekraftsansvarlig i Virke, der hun jobbet med næringspolitikk og rådgivning til bedrifter om bærekraftig forretningsutvikling.

Før det jobbet hun med bærekraft og leverandørutvikling gjennom offentlige anskaffelser ved Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), og har tidligere jobbet ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo. Hun har sittet i divisjonsstyret for innovasjon i Forskningsrådet og vært styrenestleder i Initiativ for etisk handel og Miljøfyrtårn

 

Tessa van der Staak

Bakgrunn: master i sosialantropologi

Stilling: UX designer i Klimaantropologen.

Bio: Tessa utviklet Klimaantropologen for å dele kunnskap om de menneskelige sidene av klimaløsninger. Ved å kombinere antropologiske forskningsmetoder og verktøy fra UX design kartlegger hun utfordringer og barrierer, og utvikle løsninger som oppfordrer til mer klimavennlig atferd.

Tessa er spesialisert på klima og miljøløsninger, og jobber for at nye innovasjoner kan bidra til langvarig atferdsendring.

 

Bastian Klunde

Bakgrunn: master i historie

Stilling: Direktør i Footprint, en del av Sopra Steria.

Bio: Bastian leder Sopra Sterias ESG-rådgivning, og har de siste 10 årene fulgt utviklingen innen klima- og bærekraft nasjonalt og internasjonalt tett.

Han jobber sammen med Footprints kunder for å identifisere forretningsmuligheter i det grønne skiftet, og har spesialisert seg på å gjøre klima- og bærekraft til konkurransekraft og lønnsomhet.

Han har tidligere jobbet som Bærekraftanalytiker i Sigla, Kommunikasjonsrådgiver, webredaktør og prosjektleder i ZERO og vært leder i Spire og styremedlem i Utviklingsfondet.

 

Trygve Ulset

Bakgrunn: master i statsvitenskap

Stilling: Seniorrådgiver i Næringspolitisk avdeling, NHO.

Bio: Trygve har vært ansatt i NHO siden 2020 hvor han jobber med bærekraft og grønn politikk.

Før dette var han ti år i Naturviterne hvor han også jobbet med hvordan vi skal legge til rette for flere grønne jobber. Trygve sitter også i juryen til Næringslivets klimapris.

Videoen er delt inn i tidskapitler med beskrivelser slik at du kan hoppe fram til det som er mest relevant for deg.
Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom

Se og les om samfunnsvitere i ulike bransjer