Placeholder: ArticlePage : Article Top
Nærbilde av personer som tar notater ved et møtebord
Placeholder: ArticlePage : Article Header

rapporter og undersøkelser

Arbeidsgiverundersøkelsen

I juni 2019 gjennomførte Samfunnsviterne en kvalitativ undersøkelse som går i dybden på arbeidsgiveres erfaringer og opplevelser av samfunnsvitere.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Det ble gjennomført intervjuer med private og offentlige bedrifter, organisasjoner, byråer og virksomheter.

Vi ønsket å få et tydeligere bilde av hvordan arbeidsgivere i ulike bransjer og sektorer opplever samfunnsvitere og humanister:

  • Hvilke fordommer (positive og negative) har arbeidsgivere om samfunnsvitere?
  • Hva mener de er våre faggruppers styrker og svakheter?
  • Hvordan vurderer arbeidsgivere samfunnsvitere vs. humanister?
  • Hvilken kompetanse etterspørres i ulike bransjer?
  • Hvilken rolle kan samfunnsvitere ha i det teknologiske skiftet?
  • Hva bør våre medlemmer være bevisst på for å oppleve god karriereutvikling?

Noen ulike svar - oppsummert

1. Kunnskap om bærekraft og miljø etterspørres i flere bransjer. 

Les: Derfor er samfunnsvitere aktuelle innen bærekraft.

2. Mange arbeidsgivere ser et stort potensiale i samfunnsvitere med tanke på salg.

Les: Å jobbe med salg er mer enn du tror.

3. Flere arbeidsgivere ønsker å møte samfunnsvitere i andre arenaer enn det som arrangeres tradisjonelt.

Les: Syv tips til karrieredagen. 

4. Flere av arbeidsgiverne som ble intervjuet i Samfunnsviternes undersøkelse, var uenig i at utdanningsretning har noe med din identitet på arbeidsplassen å gjøre. Arbeidsgiverne synes det er rart og ovenpå hvis en ansatt hos dem skulle hatt mye «stolthet» rundt sin utdanningstittel.

Les: Fra stammespråk til samme språk.

Se en oppsummering i filmversjon her

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom