Rapporter og undersøkelser

Her finner du publikasjoner og rapporter bestilt fra Samfunnsviterne. I publikasjonene presenteres foreningens politikk, samt drøfting av aktuelle tema.Frilansere: Frihet og frykt

Målet med prosjektet er å utforske fagbevegelsens rolle i å imøtekomme og forme det nye arbeidslivet, slik at endringene blir til det beste for de fleste i arbeidslivet.

Arbeidsgiverundersøkelsen

I juni 2019 gjennomførte Samfunnsviterne en kvalitativ undersøkelse som går i dybden på arbeidsgiveres erfaringer og opplevelser av samfunnsvitere.

Medlemsundersøkelsen 2021

Vi gjennomfører undersøkelser med jevne mellomrom for å kartlegge medlemmenes erfaringer, holdninger og interesse rundt sentrale forhold og prosesser som foreningen jobber med –og er opptatt av.

Samfunnsvitere og omstilling

For å finne ut hvordan vi best kan bistå våre medlemmer i omstilling, har Samfunnsviterne gjennomført en undersøkelse om medlemmenes opplevelser med og erfaring fra omstilling- og endringsprosesser. 90 % av respondentene oppga at de har vært gjennom to til tre omstillinger de siste årene.

Ingen flere artikler