Placeholder: CategoryPage : Header

Rapporter og undersøkelser

Her finner du publikasjoner og rapporter bestilt fra Samfunnsviterne. I publikasjonene presenteres foreningens politikk, samt drøfting av aktuelle tema.Placeholder: CategoryPage : Content

Frilansere: Frihet og frykt

Målet med prosjektet er å utforske fagbevegelsens rolle i å imøtekomme og forme det nye arbeidslivet, slik at endringene blir til det beste for de fleste i arbeidslivet.

Arbeidsgiverundersøkelsen

I juni 2019 gjennomførte Samfunnsviterne en kvalitativ undersøkelse som går i dybden på arbeidsgiveres erfaringer og opplevelser av samfunnsvitere.

Ingen flere artikler

Placeholder: CategoryPage : Bottom