To personer peker på en PC-skjerm.

rapporter og undersøkelser

Muligheter og utfordringer for samfunnsvitere i privat sektor

Samfunnsviterne ønsker mer kunnskap om faktisk bruk av samfunnsvitere i næringslivet og om det er et ytterligere potensial for disse faggruppene utenfor offentlig sektor.

Publisert: | Sist endret:

For å belyse dette nærmere har Agenda Kaupang vært engasjert til å gjennomføre kvalitative intervjuer med et utvalg større virksomheter i det private næringsliv. 

Undersøkelsen er fra 2012.

Her kan du lese rapporten: Samfunnsvitere i næringslivet.