Placeholder: ArticlePage : Article Top
Gruppe med glade mennesker med ulik bakgrunn
Hva mener dere medlemmer om foreningens tilbud og arbeid? Her er tilbakemeldingene vi fikk for 2021. Foto: Shutterstock/Rawpixel
Placeholder: ArticlePage : Article Header

RAPPORTER OG UNDERSØKELSER

Medlemsundersøkelsen 2021

Vi gjennomfører undersøkelser med jevne mellomrom for å kartlegge medlemmenes erfaringer, holdninger og interesse rundt sentrale forhold og prosesser som foreningen jobber med –og er opptatt av.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Tema og innhold for medlemsundersøkelsen i 2021 var basert på føringer fra landsmøtet og videre oppfølging i foreningens ulike organer.

Undersøkelsen hadde fokus på fire hovedtema. Disse temaene er valgt av ulike grunner; både for å se utvikling over tid på kjente og viktige områder – samt for å kartlegge forhold som er nye – for å kunne gi innspill til foreningens pågående prosesser:

  • Viktigheten av de tjenestene og medlemstilbudene som foreningen tilbyr
  • Digitalisering
  • Mulighet –og interesse for å delta i foreningens interne og eksterne utviklingsprosesser
  • De tillitsvalgte

Last ned rapporten fra medlemsundersøkelsen 2021 her (PDF-format)

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom