Placeholder: ArticlePage : Article Top
Framtidens arbeidsliv
Placeholder: ArticlePage : Article Header

rapporter og undersøkelser

Retning 2061 - KLAR for å forme framtidens arbeidsliv

Samfunnsviterne er opptatt av å gi morgendagens arbeidstakere sjansen til å komme med innspill i diskusjoner om hvordan vi møter utfordringene og griper mulighetene knyttet til samfunnsutviklingen.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

I desember 2016 inviterte vi og Tankesmien Agenda 15 studentmedlemmer til å delta på KLAR-dagen, et årlig studentarrangement i Samfunnsviterne. Her diskuterte studentene sine synspunkter på temaer knyttet til jobbskaping, kompetanse, fleksible ansettelsesformer, større forskjeller og bærekraftig vekst. Perspektivet var 45 år fram i tid, der de som er unge i 2016, kunne uttrykke sine visjoner for år 2061. I januar 2017 sendte Samfunnsviterne ut spørreundersøkelsen, Framtidens arbeidsliv til alle medlemmer under 30 år for å få et bredere bilde av deres forventninger og ønsker til framtidens arbeidsliv og fagbevegelsens rolle under endrede rammebetingelser.

Sigrun G. Aasland, fagsjef i Tankesmien Agenda, snakket i sitt innlegg på KLAR-dagen om viktigheten av å være kritisk til framskrivninger og forstå at utvikling skjer gjennom politiske valg og beslutninger. Deretter oppsummerte Lilja Mósesdóttir, fagpolitisk rådgiver i Samfunnsviterne, diskusjonene rundt hva slags muligheter og utfordringer som forventes i samfunnet og arbeidslivet fram mot år 2061.

I denne rapporten er begge de nevnte innleggene fra KLAR-dagen, studentenes perspektiver på samfunnsutviklingen fram mot 2061 og resultatene fra Samfunnsviternes spørreundersøkelse om forventninger til framtidens arbeidsliv.

Les rapporten Retning 2061 - KLAR for å forme framtidens arbeidsliv

Ønsker du å motta en trykket versjon av rapporten, send oss en bestilling på [email protected]

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom