Placeholder: ArticlePage : Article Top
En blid kvinne står ved et møtebord og tar en high five med en kollega
Sammen er vi sterkere. Kanskje du kan bli en av våre tillitsvalgte? Foto: Shutterstock
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Tillitsvalgt

Bli tillitsvalgt i Samfunnsviterne

Stå sterkere. Få innsikt og innflytelse. Gjør en positiv forskjell for folk. Sammen.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Samfunnsviterne har over 1000 dyktige tillitsvalgte over hele landet.

De er brobyggerne våre og representerer det viktige bindeleddet mellom medlemmene våre, arbeidsgiverne og oss som fagforening.

Som tillitsvalgt vil du ha større muligheter for å påvirke lønns- og arbeidsvilkårene på arbeidsplassen din, og rett og slett utgjøre en positiv forskjell for folk.

Hvorfor bør jeg bli tillitsvalgt?

Ved å bli tillitsvalgt skaper du en bedre arbeidsplass og bedre lønns- og arbeidsvilkår for både deg selv og medlemmene våre.

Du vil få kompetanse og erfaringer det er gull verdt å ta med deg videre i karrieren din, et større nettverk og mer kunnskap om arbeidsplassen din og det norske arbeidslivet.

Det er ulike grunner til hvorfor tillitsvalgte velger å engasjere seg i foreningen vår - noen er opptatt av å medvirke og påvirke, og noen har som utgangspunkt at de vil engasjere seg og hjelpe andre.

Spør du våre tillitsvalgte svarer de at de tok på seg vervet fordi de blant annet:

 • Får innsyn i ledelsens strategi og måten bedriften er organisert på.
 • Skaper en balanse på arbeidsplassen mellom ledelsen og medarbeiderne deres.
 • Blir sett, lyttet til, involvert, og får reell innflytelse og anerkjennelse på arbeidsplassen.
 • Får en følelse av samhold, at de er en del av et større fellesskap.
 • Lærer noe nytt.
 • Gjør en positiv forskjell.
 • Hjelper kolleger med å få bedre lønn.
 • Får gjennomslag hos ledelsen.
 • Blir inspirert av andre tillitsvalgte og fagforeningsfolk.
 • Bidrar til en arbeidshverdag preget av likeverd, demokrati, tillit og trivsel.

Hva gjør en tillitsvalgt?

En tillitsvalgt er en arbeidstaker tilsatt i en virksomhet og som er valgt eller utpekt av sine medlemmer eller foreningen.

Fagforeninger spiller en viktig rolle både på arbeidsplassen og som part i utviklingen av norsk samfunns- og arbeidsliv, og våre tillitsvalgte er en viktig brikke i dette.

Når du blir tillitsvalgt, tar du på deg et viktig oppdrag.

Du vil bety noe for kollegene dine og arbeidsplassen din og får en viktig stemme i alt fra lønnspolitikk til arbeidsmiljø.

Vervet som tillitsvalgt kan i perioder være litt krevende, men det er også veldig lærerikt og spennende.

Som tillitsvalgt får du god innsikt i arbeidsplassens ulike arbeidsoppgaver, økonomi og struktur. Du blir kjent med ledelsens og andre tillitsvalgte, deres ulike standpunkter og interesser.

En tillitsvalgt representerer Samfunnsviterne og medlemmene, og en tillitsvalgt er et viktig bindeledd mellom arbeidsgiver, medlemmene og foreningen.

Tillitsvalgtes innflytelse og oppgaver vil blant annet omfatte:

 • Lokale lønnsforhandlinger.
 • Lokal lønns- og personalpolitikk.
 • Lokal medbestemmelse.
 • Organisasjonsstruktur og endringer.
 • Lokal aktivitet – informasjon til egne medlemmer, medlemsmøter med mer.

Kompetanseutvikling med på kjøpet

Når du blir tillitsvalgt for Samfunnsviterne, har du alltid en sterk fagforening i ryggen.

Du skal få den opplæringen, oppfølgingen og støtten du trenger for å kunne gjøre en god jobb.

Vervet skal føles motiverende, kompetansegivende og meningsfylt, og vi prioriterer denne opplæringen høyt.

For å lære mer om rollen som tillitsvalgt, har vi en egen onboardingsprosess, men du får også tilgang til en rekke verktøy, kurs og arrangementer, som vil være nyttige i jobben du skal gjøre.

Ja. Jeg vil vite mer om det å bli tillitsvalgt!

Som fagforening er vi helt avhengige av å ha gode ambassadører for fagene og medlemmene våre.

Så om du går rundt med et ønske om å kunne gjøre en forskjell for folk og fag, eller vil vite litt mer om hva det innebærer å være tillitsvalgt i Samfunnsviterne, må du ikke nøle med å ta kontakt med oss.

Vi håper du vil bli med oss på laget!

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom