Placeholder: ArticlePage : Article Top
Nina Øglænd Johnsen smiler til kamera med en betongvegg i bakgrunnen
Nina Øglænd Johnsen er klar for å lede studentmedlemmene i Samfunnsviterne. Bilde: Privat
Placeholder: ArticlePage : Article Header
Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Ny studentleder for Samfunnsviterne

Nina Øglænd Johnsen er fra 2024 ny studentleder i Samfunnsviterne. Øglænd studerer statsvitenskap ved Universitetet i Agder, og tar fatt på studentledervervet med stor giv.

Publisert:

Å være studentleder i Samfunnsviterne er noe Øglænd mener passer henne godt.

— Jeg mener det er kjempeviktig å fagorganisere seg. Samtidig er jeg nysgjerrig av natur, og ønsker å lære mer om det arbeidet man gjør i en fagforening.

Øglænd mener det er flere viktige studentsaker å ta for seg for Samfunnsviternes studentlag fremover. Særlig trekker hun frem mental helse hos studenter og behovet for en bedre studentøkonomi.

Det kommer frem at dagens studenter må jobbe stadig mer for å dekke nødvendige bo- og leveutgifter i det nylig publiserte studiebarometeret for 2023. Flere studenter enn tidligere jobber ved siden av studiene, samtidig som antallet timer brukt på betalt arbeid er historisk høyt.

Høsten 2023 ble det også publisert tall fra studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT), som viser at hver tredje student har en aktiv psykisk lidelse.

— På mange måter henger dette sammen. Om du sliter deg ut ved å for eksempel måtte jobbe mye ved siden av studiene, eller om du konstant ikke får økonomien til å gå rundt, så vil dette til slutt tære på den mentale helsen, uttaler Øglænd.

Hun mener at studiestøtten må økes og knyttes til grunnbeløpet i folketrygden. Og ikke minst, at mental helse må bli tatt like seriøst som fysisk helse.

Øglænd trer nå inn som studentleder for mange av fremtidens samfunnsvitere og humanister. Hun tror at flere og flere av studentene kommer til å tilegne seg kompetanse innenfor ikke bare én, men flere fagområder i løpet av studietiden. Det er viktig, og gjenspeiler at vi lever i en tid hvor samfunnet vårt og samfunnsutfordringene blir stadig mer komplekse, avslutter Øglænd.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom