Placeholder: ArticlePage : Article Top
Espen Nordgård Jakobsen ser i kamera.
– Samfunnsviterne tar avstand fra enhver konflikt som rammer uskyldige sivile, sier Samfunnsviternes leder Espen Nordgård Jakobsen. Bilde: Samfunnsviterne 
Placeholder: ArticlePage : Article Header
Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Vi mener

Samfunnsviternes uttalelser om Gaza

Samfunnsviterne har oppfordret til varig våpenhvile på Gazastripen. Hvorfor skal en fagforening som jobber for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår uttale seg om konflikten i Midtøsten?    

Publisert:

Som ventet har det kommet reaksjoner etter foreningens uttalelser om Gaza-krigen. Mange medlemmer ønsket at det hadde kommet en uttalelse tidligere, mens andre stiller spørsmål ved hvorfor foreningen i det hele tatt har kommet med en uttalelse når dette ikke er innenfor våre kjerneområder, lønns- og arbeidsvilkår.

Fra Hamas sitt angrep på israelsk jord den 7. oktober, har en forferdelig krig utspilt seg der sivilbefolkningene rammes hardt. Noen av reaksjonene vi har fått dreier seg rundt at Samfunnsviterne i sine uttalelser ikke i tilstrekkelig grad også har tatt avstand fra terroraksjonen som rammet Israel den 7. oktober. Vår hensikt er ikke å sette menneskelige lidelser opp mot hverandre. Enhver konflikt som rammer uskyldige sivile, tar vi avstand fra. Vi ser imidlertid at våre tidligere uttalelser ikke i tilstrekkelig grad understreker at vi snakker om sivilbefolkningen som er skadelidende på begge sider av konflikten.

Kompleks, sammensatt og dypt tragisk

Terroraksjonen fra Hamas den 7. oktober er en fryktelig hendelse med mange drepte og skadede, i tillegg er gislene som ble tatt til fange fortsatt ikke løslatt. Israels militære reaksjon på dette har på sin side ført til minst 30 000 drepte palestinere. Konflikten i Midtøsten er både kompleks og sammensatt, og en uttalelse om varig våpenhvile fra foreningen var ikke et framstøt for å ta politisk side i en langvarig og vond konflikt. Våre uttalelser baserer seg på at situasjonen som nå pågår på Gaza er ekstraordinær med tanke på de menneskelige lidelsene og de konsekvensene det har og vil ha på sikt. Det betyr ikke at vi ikke anerkjenner lidelsene som ble påført både de som ble og er rammet på israelsk side som følge av terrorangrepet 7. oktober. 

Ikke kontroversielt

Foreningen står fortsatt ved sine uttalelser og oppfordring om varig våpenhvile på Gaza. Vi mener at det ikke er kontroversielt å uttale seg om at humanitærretten må respekteres, uavhengig av politisk ståsted.

Våre uttalelser baserer seg på organisasjonens verdigrunnlag, vedtekter og politikk. Dette ligger til grunn for alt foreningen gjør og uttaler seg om. Formålsparagrafen vedtas på landsmøtet og er førende for det foreningen jobber med, også utover kjerneområdene våre.

Foreningen har gjennom sitt arbeid med samfunnsansvar også tidligere hatt uttalelser og vist støtte i forbindelse med andre konflikter og situasjoner der sivilbefolkning rammes. Som samfunnsaktør må vi også tørre å uttale oss utenfor det som anses som våre kjerneområder - bedre lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer.

Humanitærretten må respekteres

Vi representerer medlemmer med høyere utdannelse innenfor samfunnsvitenskap og humaniora. Fagdisiplinenes styrke er å se det store bildet, se sammenhengene og stille de kritiske spørsmålene. Som en fagforening som representerer snart 19 000 medlemmer, så kreves det også av oss at vi er reflekterte og vurderer hvilke uttalelser vi skal komme med og ikke. Vi står imidlertid fast ved at humanitærretten må respekteres, uavhengig av politisk ståsted i denne og andre konflikter.

Samfunnsviterne oppfordrer til varig våpenhvile på Gazastripen, at gislene som har sittet i fangenskap siden 7. oktober frigis. Det må opprettes en dialog som kan sikre en stabil våpenhvile, slik at humanitært arbeid kan gjennomføres på en trygg og forsvarlig måte, og at konflikten ikke eskalerer i regionen.

Espen Nordgård Jakobsen, leder i Samfunnsviterne

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom

Les også

En mann sitter med hodet i hendene foran en utbombet blokk med leiligheter.

Samfunnsviterne fordømmer angrepene på Gaza

Krigshandlingene på Gaza har pågått i snart seks måneder.  Samfunnsviterne fordømmer angrepene mot sivilbefolkningen og helsepersonell, og oppfordrer til varig våpenhvile.

Kart over Israel og Gaza

Våpenhvile nå

Samfunnsviterne ber om at alle krigshandlinger mellom Israel og Palestina avsluttes umiddelbart.

Flagget til Ukrania, unsplash/Yehor Milohrodskyi

Samfunnsviterne fordømmer angrepet på Ukraina

I natt startet Russland en invasjon av Ukraina og Samfunnsviterne er bekymret for hvilken betydning dette vil ha. Spesielt for befolkningen i Ukraina, men også for Europa og verdenssamfunnet.