Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Samfunnsviterne fordømmer angrepet på Ukraina

I natt startet Russland en invasjon av Ukraina og Samfunnsviterne er bekymret for hvilken betydning dette vil ha. Spesielt for befolkningen i Ukraina, men også for Europa og verdenssamfunnet.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

- Vi fordømmer Russlands invasjon av Ukraina på det sterkeste, sier Samfunnsviternes leder Merete Nilsson.

- Invasjonen er et grovt brudd på folkeretten og invasjonen truer sikkerheten i hele Europa. Ukraina som en demokratisk stat skal nå tvinges inn under kontroll og det vil selvfølgelig også true både ytringsfriheten og den akademiske friheten, sier Nilsson. 

Nilsson legger til at det er viktig at vi står sammen med det ukrainske folk og støtter dem.

- Putin og Russlands handlinger vil ramme og rammer allerede sivilbefolkningen. Det vil føre til stor usikkerhet, store lidelser og mange vil frykte for sine liv og drives på flukt, sier Nilsson.

Samfunnsviterne støtter i likhet med LO og UNIO ITUC – den internasjonale fagbevegelsens appell om at Russland må trekke seg tilbake og appellerer til verdenssamfunnet om dialog for å skape fredelige løsninger.

- Samfunnsviterne ser med dyp bekymring på de siste dagenes brutale krigføring i Ukraina. Vi har derfor besluttet å bevilge 30 000 kroner til Flyktninghjelpens arbeid i landet, sier Erik Øverland, som leder Samfunnsviternes gruppe på samfunnsansvar og -politikk.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom