Placeholder: ArticlePage : Article Top
Ung kvinne sitter foran en PC hjemme i en leilighet.
I 2023 fikk medlemmer av Samfunnsviterne en gjennomsnittlig lønnsøkning på hele 52 000 kroner i året. Bilde: Shutterstock
Placeholder: ArticlePage : Article Header
Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Lønn som fortjent

Lønnsundersøkelsen: Samfunnsviterne ble lønnsvinnere i 2023

Samfunnsviternes lønnsundersøkelse er klar, og gjennomsnittslønnen for våre medlemmer økte i fjor med 7,3 prosent. SSB melder samtidig en økning i månedslønn for den heltidsarbeidende befolkningen på 6 prosent.

Publisert: | Sist endret:

Medlemmer av Samfunnsviterne har dermed hatt en sterkere lønnsvekst enn gjennomsnittet i befolkningen. «Med tanke på at 2023 var et år med høy prisstigning, er det hyggelig å se at våre medlemmer har kommet spesielt godt ut etter fjorårets lønnsforhandlinger,» melder leder av Samfunnsviterne Espen Nordgård Jakobsen.

Statsansatte fikk den største lønnsøkningen

Gjennomsnittslønnen på tvers av sektorer for våre medlemmer er 771 000, opp fra 719 000 i 2022. Med andre ord har det gjennomsnittlige medlem av Samfunnsviterne gått opp 52 000 kroner i lønn i 2023.

Statsansatte medlemmer ble de store lønnsvinnerne med en økning i gjennomsnittslønn fra 702 000 til 760 000. Dette utgjør en lønnsøkning på hele 8,3 prosent. Den gjennomsnittlige Samfunnsviter-medlem i staten har dermed gått opp 58 000 kroner i 2023.

Disse tallene gir gjenklang i SSBs lønnsstatistikk for alle som er i fulltidsarbeid. Der befolkningen gikk opp gjennomsnittlig 6 prosent i lønn i 2023, hadde statsansatte en gjennomsnittlig lønnsøkning på 6,7 prosent.

Statsansatte kom generelt godt ut av fjorårets oppgjør. De som i tillegg var medlemmer av Samfunnsviterne fikk en sterkere lønnsvekst enn gjennomsnittet, basert på tall som våre medlemmer selv har rapportert. Den generelle prisveksten (KPI) var i den samme perioden på 4,7 prosent. En lønnsvekst høyere enn det innebærer da en reallønnsvekst.

Vel gjennomførte forhandlinger

Den økonomiske rammen for fjoråret lå på 5,2 prosent lønnsøkning etter de sentrale forhandlingene mellom Akademikerne og de andre partene i arbeidslivet. Jakobsen legger til at den store økningen i tillegg skyldes dyktige tillitsvalgte som har forhandlet godt i de påfølgende lokale forhandlingene.

«Samfunnsviterne og Akademikerne forhandlet frem et solid utgangspunkt i fjor, og det gleder meg å se at de lokale forhandlingene også har båret frukter for våre medlemmer. Vi har omtrent 1000 tillitsvalgte der ute som jobber i det daglige for at våre medlemmer skal få lønn som fortjent, og verdien av dette er tydelig i dag.»

Får du lønn som fortjent?

En av våre viktigste oppgaver som fagforening er å være en rådgiver for medlemmene våre i spørsmål om lønn. Derfor presenterer vi årlig lønnsstatistikken i vår lønnskalkulator der du kan filtrere lønnsdata etter blant annet sektor, stilling, arbeidsplass, og ansiennitet.

Du får muligheten til å slå opp din stillingskode og sammenligne med dine fagfeller som har like mange år med erfaring som deg. Dette er sentral kunnskap til lønnssamtalen og er også spesielt viktig for deg som skal bytte jobb.

Se Samfunnsviternes lønnsstatistikk for 2023

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom

Les mer om lønn og lønnsforhandling