Placeholder: ArticlePage : Article Top
En mann i blå skjorte holder opp et skilt med et spørsmålstegn foran ansiktet.
Placeholder: ArticlePage : Article Header

medlemskapet

Hvem kan bli medlem i Samfunnsviterne?

Har du eller studerer du til en mastergrad innen samfunnsvitenskap eller humaniora, bør du bli medlem hos oss. Du kan også søke på særskilte vilkår.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Et medlemskap i Samfunnsviterne er basert på utdannelsesbakgrunn. 

Medlemmene våre har en master eller hovedfag fra en rekke ulike fagområder innen humaniora og samfunnsvitenskap, og jobber i både privat og offentlig sektor eller som frilansere. 

Disse fagene kvalifiserer til et medlemskap i Samfunnsviterne 

Det er mange fagdisipliner som gjør at du kan bli medlem i Samfunnsviterne. Noen av dem er: 

 • Administrasjon/Organisasjon/Ledelse. 
 • Filosofi/Idéstudier. 
 • Pedagogikk. 
 • Psykologi. 
 • Geografi/Samfunnsgeografi. 
 • Samfunnsplanlegging. 
 • Sosialantropologi. 
 • Sosiologi. 
 • Statsvitenskap. 
 • PR/Informasjon/Media. 
 • Kriminologi/Offentlig rett. 
 • Språk/Litteratur. 
 • Arkeologi. 
 • Kultur/Religion/Estetiske fag. 
 • Samfunnsøkonomi/sosialøkonomi. 
 • Historie. 

I tillegg til disse kommer en rekke andre fag som varierer etter studiested. 

Om du ikke finner faget ditt i oversikten, sender du oss en melding. Så skal vi se om du likevel kvalifiserer til et medlemskap. 

Særskilte vilkår

Om du ikke har en master eller et hovedfag fra et universitet eller høyskole, finnes det andre løsninger. 

Da gjør vi en helhetsvurdering av: 

 • Lengden på utdanningen din. 
 • Kombinasjoner av fag du har tatt. 
 • Arbeidserfaring hvor du har tilegnet deg kompetanse som kan sidestilles med opptakskriteriene for ordinært medlemskap. 

Det er hovedstyret vårt som behandler søknader om medlemskap på særskilte vilkår. 

For å søke på særskilte vilkår, sender du oss utfyllende detaljer om utdannelsen og arbeidserfaringen din ved å bruke kommentarfeltet du finner på side 2 av innmeldingsskjemaet. 

Studenter 

Studerer du på bachelor- eller masternivå innen en samfunnsvitenskapelig eller humanistisk disiplin kan du bli et studentmedlem i Samfunnsviterne. 

For å fortsette som medlem når du er ferdig med studiene, må du ha fullført mastergraden din, eventuelt fylle kriteriene for medlemskap på særskilt grunnlag. 

Sektortilhørighet spiller ingen rolle 

Medlemskapet ditt og medlemsfordelene dine er de samme, uavhengig av hvor du jobber, hvilken yrkesstatus du har eller hvor du bor. 

Vi bistår alle medlemmer ved behov og svarer på alle spørsmål medlemmene våre måtte ha om arbeidsliv, karriere eller lønn. 

Skal du jobbe i et nordisk land? Bli et gratis gjestemedlem. 

Jobber du i et nordisk land og har en arbeidsgiver fra dette landet, bør du benytte deg av et gjestemedlemskap.

Samfunnsviterne har en avtale med følgende av våre søsterorganisasjoner i Norden:

Avtalen gir medlemmene våre muligheten for et gratis gjestemedlemskap i inntil ett år mens de jobber i et nordisk land.

Gjennom gjestemedlemskapet får du blant annet tilgang til rådgivning, informasjon om lønn- og ansettelsesvilkår og deltagelse i forbundenes arrangementer, m.m.

Hvis dette er aktuelt for deg, må du kontakte sekretariatet for mer informasjon. 

Merk at du må være betalende medlem i Samfunnsviterne for å benytte deg av medlemsavtalen i de nevnte nordiske foreningene.

Hvis du ikke benytter deg av gjestemedlemskapsavtalen, kan ikke Samfunnsviterne gi deg juridisk bistand i arbeidsforholdet.

Det er fordi Samfunnsviterne ikke har kompetanse til å bistå i arbeidsrettslige spørsmål utenfor Norge.

Er du medlem i en av de nordiske foreningene vi har et samarbeid med?

Er du medlem i en av våre søsterorganisasjoner i Norden og jobber du i - eller søker du jobber i Norge?

Betingelsene for å få et års gratis medlemskap er, at du beholder ditt ordinære medlemskap i Akavia, Djøf, Finlands Juristförbund eller Yhteiskonta-ala. Så snart du har en jobb eller er jobbsøkende i Norge, så kan du søke om medlemskap i Samfunnsviterne.

Nordisk gjestemedlemskap gir deg tilgang til foreningens medlemfordeler. For å få juridisk bistand må du være registrert medlem i Samfunnsviterne i tre måneder, se våre medlemsbetingelser. Nordiske gjestemedlemmer har ikke mulighet til å engasjere seg politisk i Samfunnsviterne.

Kontakt oss på [email protected] om du har spørsmål om gratis gjestemedlemskap.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom