Placeholder: ArticlePage : Article Top
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Digital panelsamtale: Samfunnsvitere i teknologijobber

I denne panelsamtalen får du møte samfunnsvitere som jobber innen teknologi og forteller hvordan de bruker kompetansen sin i jobben.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Hvilken kompetanse kreves av samfunnsvitere som ønsker å jobbe innen teknologi? Hvilke jobbmuligheter har man, og hva vil det egentlig si «å jobbe innen teknologi»?

Panelet: Nina M. Berg, politiets IKT-tjenester Susan H. Ørjasen, Bouvet ASA Eivind Skogen, Netlife Anders Nordraak Aasheim, Accenture

Ordstyrer er Olav Hallset, leder i fagpolitisk avdeling i Samfunnsviterne.

Filmet i studio på Nationaltheatret konferansesenter (KS Agenda).

Se også panelsamtalen "Den kommersielle Samfunnsviter: Samfunnsvitere i salgsjobber" ved å sjekke våre digitale kurs.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom