Placeholder: ArticlePage : Article Top
Ny hovedavtale i staten
Kari Tønnessen Nordli, leder i Akademikerne stat. Foto: Mikkel Moe, Tekna
Placeholder: ArticlePage : Article Header

Fornøyd med ny hovedavtale i staten

- Den nye hovedavtalen vil kunne styrke det lokale samarbeidet, sier leder i Akademikerne stat, Kari Tønnessen Nordli.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

Hovedavtalen skal sikre medbestemmelse og samarbeid mellom ledelsen og de lokale tillitsvalgte i de statlige virksomhetene. Partene i hovedavtalen i staten er Akademikerne, LO Stat, YS Stat og Unio. Kommunal- og distriktsdepartementet representerer staten som arbeidsgiver.

Hovedavtalens formål er blant annet å legge til rette for at medarbeidernes kunnskap, innsikt og erfaring blir brukt i den langsiktige utviklingen av virksomheten og tjenestetilbudet til innbyggerne. I dag ble det enighet om en revidert avtale.

- Oppgavene i statlig sektor krever høy kompetanse. Staten står fortsatt overfor store omstillinger som krever at kompetansen utvikles og ivaretas på en god måte. Den nye hovedavtalen legger grunnlaget for et mer systematisk kompetansearbeid i statlige virksomheter, sier Nordli.

Nordli er glad bestemmelsene om kompetanseutvikling er styrket, og trekker frem at det nå jevnlig skal gjennomføres kompetansekartlegging. Dette skal skje i samarbeid mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver.

Enklere å bruke 

Lokal avtale om medbestemmelse, tilpasningsavtalen, har fått en mer sentral rolle i hovedavtalen. Den lokale avtalen om medbestemmelse er nå viet et eget kapittel og bestemmelsene i kapitlet er tydeliggjort og styrket.

- Den lokale avtalen om medbestemmelse er et godt utgangspunkt for å bygge god samarbeidskultur i virksomheten. Den nye hovedavtalen presiserer blant annet at partene lokalt skal bli enige om hvordan det skal legges til rette for utøvelsen av vervet som tillitsvalgt, sier Nordli.

- Lokal avtale om medbestemmelse skal nå reforhandles i den enkelte virksomhet, og vi oppfordrer alle våre tillitsvalgte til å bidra aktivt inn i dette arbeidet. Dette vil legge grunnlaget for det lokale partssamarbeidet framover, fortsetter Nordli.

Det er i tillegg foretatt noen språklige justeringer og forenklinger i hovedavtalen, slik at avtalen skal være mer intuitiv og lettere å forstå.

Den nye Hovedavtalen trer i kraft 1. januar 2023 og gjelder fram til 31. desember 2025.  

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom