Placeholder: ArticlePage : Article Top
To personer tar hverandre i hånden over et skrivebord, der en dame sitter med pcen foran seg.
Partene har derfor blitt enige om å forlenge IA-avtalen til 31. desember 2024
Placeholder: ArticlePage : Article Header

nyheter

Fornøyd med forlenget IA-avtale

Partene i arbeidslivet og regjeringen er enige om å forlenge avtalen om inkluderende arbeidsliv i to nye år.

Publisert: | Sist endret:

Placeholder: ArticlePage : Article Teaser Content
Placeholder: ArticlePage : Article Content

I IA-avtalen som ble inngått for perioden 2019 – 2022 ble det gjort store endringer og etablert flere nye virkemidler. Disse er ikke evaluert ferdig ennå. Partene har derfor blitt enige om å forlenge denne avtalen til 31. desember 2024 for at man skal kunne se resultatene av virkemidlene.

– Det er klokt og fornuftig å forlenge dagens avtale. Pandemien har gjort at vi ikke har sett om virkemidlene i dagens avtale har fungert slik de var ment. Vi må vite mer om resultatene før vi vurderer nye endringer i avtalen, sier leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg.

De viktigste virkemidlene som videreføres er:

  • Stor satsing på arbeidsmiljø og forebyggende arbeidsmiljøtiltak
  • Målrettet innsats i bransjer med høyt sykefravær
  • Arbeidslivssentre i NAV
  • Økonomisk tilskudd til ekspertbistand
  • Forsøk med kompetansetiltak for langtidssykemeldte
  • Partenes ansvar for opplæring i arbeidsmiljøarbeid

Les mer om forlengelsen av IA-avtalen på Akademikernes nettsider.

Placeholder: ArticlePage : Article Some
Placeholder: ArticlePage : Article Bottom